червено вино Вранец Специална 
Селекция 2016 г. 0,75л.Тиквеш, 
Македония
червено вино Вранец Специална Селекция 2016 г. 0,75л.Тиквеш, Македония
Tikves Vranec Special Selection
Цена: 11.99 лв. за 1 брой