Червено вино Вин Де Пюи де ла 
Медитеране КЕФ 2016 г. 0,75 л. 
Фамий Кио, Франция
Червено вино Вин Де Пюи де ла Медитеране КЕФ 2016 г. 0,75 л. Фамий Кио, Франция
Famille Quiot Rouge de la Mediterranee IGP Q.E.F.
Цена: 8.90 лв. за 1 брой