Водка Керамика Пушка 0.50л. 
Украйна
Водка Керамика Пушка 0.50л. Украйна
Цена: 56.25 лв. за 1 брой
Водка Керамика Сабя 0.35л. Украйна
Водка Керамика Сабя 0.35л. Украйна
Цена: 50.00 лв. за 1 брой
Водка Керамика Китара 0.70л. 
Украйна
Водка Керамика Китара 0.70л. Украйна
Цена: 60.00 лв. за 1 брой
Водка Керамика Глобус 0.35л. 
Украйна
Водка Керамика Глобус 0.35л. Украйна
Цена: 43.75 лв. за 1 брой
Водка Керамика Пистолет Макаров 
0,10л.Украйна
Водка Керамика Пистолет Макаров 0,10л.Украйна
Цена: 22.50 лв. за 1 брой
червено вино Мерло 33 Света София 
0,75л. Хърсово, Сандански, 
България
червено вино Мерло 33 Света София 0,75л. Хърсово, Сандански, България
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
червено вино Мерло 11 Стар Град 
Зелено Велика България 0,75л. 
Хърсово, Сандански, България
червено вино Мерло 11 Стар Град Зелено Велика България 0,75л. Хърсово, Сандански, България
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
Червено вино Мерло от Хърсово 
Откровение 2012 г. 0,75 л. 
сувенирна бутилка - Хърсово, 
Сандански
Червено вино Мерло от Хърсово Откровение 2012 г. 0,75 л. сувенирна бутилка - Хърсово, Сандански
Merlot Otkrovenie
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
Червено вино Мерло от Хърсово 
Грозде 2012 г. 0,75 л. 
сувенирна бутилка, Хърсово, 
Сандански
Червено вино Мерло от Хърсово Грозде 2012 г. 0,75 л. сувенирна бутилка, Хърсово, Сандански
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
червено вино Мерло 7 Александър 
Невски Зелено 2012г. 0,75л. 
Хърсово,Сандански, България
червено вино Мерло 7 Александър Невски Зелено 2012г. 0,75л. Хърсово,Сандански, България
Merlot Alexander Nevsky
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
червено вино Мерло 5 Рилски 
Манастир Черно Злато 2012г. 
0,75л. Хърсово, Сандански, 
България сувенирна бутилка
червено вино Мерло 5 Рилски Манастир Черно Злато 2012г. 0,75л. Хърсово, Сандански, България сувенирна бутилка
Merlot Rila Monestery
Цена: 13.49 лв. за 1 брой