бяло вино Пино Гриджо 2018г. 
0,75л. с.Глушник, Сливен, България
бяло вино Пино Гриджо 2018г. 0,75л. с.Глушник, Сливен, България
Glushnik Pinot Grigio
Цена: 14.76 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо 2018г. 
0,375л. Лагедер Италия
бяло вино Пино Гриджо 2018г. 0,375л. Лагедер Италия
Alois Lageder Pinot Grigio
Цена: 14.39 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо и 
Совиньон 
Блан Дуе Уве деле Венецие 
ИГТ 
2019г. 0,75л.Бертани ~ 
Италия
бяло вино Пино Гриджо и Совиньон Блан Дуе Уве деле Венецие ИГТ 2019г. 0,75л.Бертани ~ Италия
Цена: 16.80 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо и Шардоне 
Квантум 2018г. 0,75л. Домейн 
Бойар Сливен, България
бяло вино Пино Гриджо и Шардоне Квантум 2018г. 0,75л. Домейн Бойар Сливен, България
Цена: 7.99 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо Риве ди 
Венеция ИГП 2017г. 0,75л. Фриули-
Венеция Джулия, Италия
бяло вино Пино Гриджо Риве ди Венеция ИГП 2017г. 0,75л. Фриули- Венеция Джулия, Италия
Rive Di Venezia Pinot Grigio
Цена: 9.49 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо Льо 
Фотограф 2017г. 0,75л. Братя 
Минкови, България
бяло вино Пино Гриджо Льо Фотограф 2017г. 0,75л. Братя Минкови, България
Minkov Brothers Le Photographe Pinot Grigio
Цена: 15.40 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо Делле 
Венеция 20 Вентитере ИГТ 
2017г. 0,75л.  Каза Виникола 
Зонин, Италия
бяло вино Пино Гриджо Делле Венеция 20 Вентитере ИГТ 2017г. 0,75л. Каза Виникола Зонин, Италия
Zonin 20 Ventiterre Pinot Grigio delle Venezie IGT, Italy
Цена: 11.96 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо 
Прендо Вините деле Доломити 
2018г. 0,75л. Вилхелм Валх, 
Алто Адидже, Италия
бяло вино Пино Гриджо Прендо Вините деле Доломити 2018г. 0,75л. Вилхелм Валх, Алто Адидже, Италия
Цена: 15.30 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо Лунгароти 
2017 г. 0,75л.Кантине 
Лунгароти,Умбрия, Италия
бяло вино Пино Гриджо Лунгароти 2017 г. 0,75л.Кантине Лунгароти,Умбрия, Италия
Lungarotti Pinot Grigio
Цена: 13.99 лв. за 1 брой
био бяло вино Пино Гриджо 
Лизон Прамаджоре Венеция ДОК 
2018г. 0,75л. Савиан, Венето, 
Италия
био бяло вино Пино Гриджо Лизон Прамаджоре Венеция ДОК 2018г. 0,75л. Савиан, Венето, Италия
Savian Pinot Grigio
Цена: 15.90 лв. за 1 брой
Ароматизирана напитка на винена 
основа Пино Гриджо с плодов сок 
Мента и Лайм Фрутино 0,75 л. 
Домейн Бойар, България
Ароматизирана напитка на винена основа Пино Гриджо с плодов сок Мента и Лайм Фрутино 0,75 л. Домейн Бойар, България
Цена: 6.69 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо делле 
Венецие ИГТ 2018 г. 0,75 л. 
Пичини, Италия
бяло вино Пино Гриджо делле Венецие ИГТ 2018 г. 0,75 л. Пичини, Италия
Piccini Pinot Grigio delle Venezie
Цена: 8.90 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо 2018 г. 
0,75л. Дзенато, Италия
бяло вино Пино Гриджо 2018 г. 0,75л. Дзенато, Италия
Цена: 17.52 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гриджо Риф 2017 
г. 
0,75л. Лагедер Италия
бяло вино Пино Гриджо Риф 2017 г. 0,75л. Лагедер Италия
Lageder Riff Pinot Grigio
Цена: 16.50 лв. за 1 брой
бяло вино Вила Антинори 2018 г. 
0,75л. Италия
бяло вино Вила Антинори 2018 г. 0,75л. Италия
Villa Antinori bianco
Цена: 20.60 лв. за 1 брой