бяло вино Грюнер Велтлинер Ту Аулс 2016 г. 0,75л. Алекс Велянов и Асен Станев, България
бяло вино Грюнер Велтлинер Ту Аулс 2016 г. 0,75л. Алекс Велянов и Асен Станев, България
ПРОМОЦИЯ 1 + 1 * ВАЛИДНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА!
Цена: 15.84 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер 
Сингъл 
Винярд 2017г. 0,75л. Винарска 
изба 
Варна, България
бяло вино Грюнер Велтлинер Сингъл Винярд 2017г. 0,75л. Винарска изба Варна, България
Gruner Veltliner Varna Winery
Цена: 9.00 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер ДАК 
2017г. 0,75л. Домейн 
Гьобелсбург,Камптал, Австрия
бяло вино Грюнер Велтлинер ДАК 2017г. 0,75л. Домейн Гьобелсбург,Камптал, Австрия
Цена: 18.96 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер Ту Аулс 2016 г. 0,75л. Алекс Велянов и Асен Станев, България
бяло вино Грюнер Велтлинер Ту Аулс 2016 г. 0,75л. Алекс Велянов и Асен Станев, България
Цена: 15.84 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер Лион 
2017 г. 0,75л. Крахер и Зом, 
Нидеростерайх, Австрия
бяло вино Грюнер Велтлинер Лион 2017 г. 0,75л. Крахер и Зом, Нидеростерайх, Австрия
Grüner Veltliner "Lion" Kracher & Sohm
Цена: 24.70 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер Алте Ребен 2013 г. 0,75 л. Крахер и Зом, Нидеростерайх, Австрия
бяло вино Грюнер Велтлинер Алте Ребен 2013 г. 0,75 л. Крахер и Зом, Нидеростерайх, Австрия
ПРОМОЦИЯ 5 + 1 * ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
Цена: 24.70 лв. за 1 брой
бяло вино Едел Ризлинг,Траминер,Пино Гри и Грюнер Велтлинер  Моргентау 2016 г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Едел Ризлинг,Траминер,Пино Гри и Грюнер Велтлинер Моргентау 2016 г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Four Friends Morgentau Edel
Цена: 11.90 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер 
Алте Ребен 2013 г. 0,75л. 
Крахер и Зом, 
Нидеростерайх, Австрия
бяло вино Грюнер Велтлинер Алте Ребен 2013 г. 0,75л. Крахер и Зом, Нидеростерайх, Австрия
Цена: 24.70 лв. за 1 брой
Бяло вино Грюнер Велтлинер 
Льостерасен 2017 0,75 л. 
Вайнгут Щат Кремс, Австрия
Бяло вино Грюнер Велтлинер Льостерасен 2017 0,75 л. Вайнгут Щат Кремс, Австрия
Weingut Stadt Krems Lossterrassen Gruner Veltliner
винено желе Траминер Бееренауслезе 130гр. Крахер, Австрия
винено желе Траминер Бееренауслезе 130гр. Крахер, Австрия
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
бяло вино Грюнер Велтлинер 
Хундслайтен ДАК Резерва 2017 г. 
0,75 л. Пфафл, Австрия
бяло вино Грюнер Велтлинер Хундслайтен ДАК Резерва 2017 г. 0,75 л. Пфафл, Австрия
Цена: 33.99 лв. за 1 брой
Пенливо вино Йостерайх със 
златни късчета 0,20 л.с кутия, 
Карл Инфюр - Австрия
Пенливо вино Йостерайх със златни късчета 0,20 л.с кутия, Карл Инфюр - Австрия
Osterreich gold
Цена: 10.80 лв. за 1 брой
Бяло вино Грюнер Велтлинер 
Шпис Сингъл Винярд 2016 г. 
0,75 л. Курт Ангерер, Австрия
Бяло вино Грюнер Велтлинер Шпис Сингъл Винярд 2016 г. 0,75 л. Курт Ангерер, Австрия
Single Vineyard Gruner Veltliner Spies
Цена: 30.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Грюнер Велтлинер 
Льоам Сингъл Винярд 2015 г. 
0,75 л. Курт Ангерер, Австрия
Бяло вино Грюнер Велтлинер Льоам Сингъл Винярд 2015 г. 0,75 л. Курт Ангерер, Австрия
Single Vineyard Gruner Veltliner Loam
Цена: 28.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Грюнер Велтлинер 
Кис Сингъл Винярд 2017 г. 
0,75 л. Курт Ангерер, 
Австрия
Бяло вино Грюнер Велтлинер Кис Сингъл Винярд 2017 г. 0,75 л. Курт Ангерер, Австрия
Цена: 17.70 лв. за 1 брой