Бяло вино Шардоне Фреш 
Карбонейтид 2018 г. 0,75л. 
Винарска Изба Варна, България
Бяло вино Шардоне Фреш Карбонейтид 2018 г. 0,75л. Винарска Изба Варна, България
Chardonnay Fresh Carbonated Varna Winery
Цена: 8.00 лв. за 1 брой
бяло вино Траминер Сингъл 
Винярд 2018 г. 0,75л. Винарска 
изба Варна, България
бяло вино Траминер Сингъл Винярд 2018 г. 0,75л. Винарска изба Варна, България
Varna Winery Traminer Single Vineyard
Цена: 9.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Ризлинг и Варненски Мискет 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Бяло вино Ризлинг и Варненски Мискет 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Riesling and Varnenski Misket Varna Winery
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
Вино Розе 2019 г. 0,75 л. Винарска 
Изба Варна, България
Вино Розе 2019 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Rose Varna Winery
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Барел 2018  
г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Шардоне Барел 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Varna Winery Chardonnay Barrel Fermented
Цена: 9.90 лв. за 1 брой