червено вино Мавруд и Рубин 
Монограм 2014 г. 1,50 л. Вила 
Юстина
червено вино Мавруд и Рубин Монограм 2014 г. 1,50 л. Вила Юстина
Цена: 45.90 лв. за 1 брой