тъмна бира Столично Бок 0,40 
л. еднократна употреба
тъмна бира Столично Бок 0,40 л. еднократна употреба
Цена: 1.55 лв. за 1 брой
Тъмна бок бира Ла Трап 0,330 л. 
бутилка за еднократна употреба
Тъмна бок бира Ла Трап 0,330 л. бутилка за еднократна употреба
Цена: 3.98 лв. за 1 брой
Тъмна бок бира Ла Трап 0,75 л. 
бутилка за еднократна употреба
Тъмна бок бира Ла Трап 0,75 л. бутилка за еднократна употреба
Цена: 10.12 лв. за 1 брой