бира Ново Паке Кристоф 0,50л. Чехия, еднократна употреба
бира Ново Паке Кристоф 0,50л. Чехия, еднократна употреба
Krystof Novopacké Pivo
Цена: 2.02 лв. за 1 брой
тъмна бира Ново Паке Гранат 0,50л. Чехия, еднократна употреба
тъмна бира Ново Паке Гранат 0,50л. Чехия, еднократна употреба
Granat Novopacké Pivo
Цена: 2.16 лв. за 1 брой
бира Ново Паке Кумбурак 0,50л. Чехия, еднократна употреба
бира Ново Паке Кумбурак 0,50л. Чехия, еднократна употреба
Kumburak Novopacké Pivo
Цена: 2.16 лв. за 1 брой