червено вино Сира Ейнджъл'с Шеър 2018г. 0,375л. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България
червено вино Сира Ейнджъл'с Шеър 2018г. 0,375л. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България
Midalidare Angel's Share Syrah
Цена: 6.50 лв. за 1 брой
Подаръчна кутия Ейнджъл'с 
Шеър 2017г. Мидалидаре 
Естейт, с.Могилово, 
България: 1 бр. Шардоне 
0.75 л.+ 1бр. Сира 0.75 л.
Подаръчна кутия Ейнджъл'с Шеър 2017г. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България: 1 бр. Шардоне 0.75 л.+ 1бр. Сира 0.75 л.
Цена: 24.00 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Ейнджъл'с Шеър 
2018г. 0,75л. Мидалидаре Естейт, 
с.Могилово, България
бяло вино Шардоне Ейнджъл'с Шеър 2018г. 0,75л. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България
Midalidare Angel`s Sharе
Цена: 12.00 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Ейнджъл'с Шеър 
2018г. 0,375л. Мидалидаре Естейт, 
с.Могилово, България
бяло вино Шардоне Ейнджъл'с Шеър 2018г. 0,375л. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България
Midalidare Angel`s Sharе
Цена: 6.50 лв. за 1 брой
червено вино Сира Ейнджъл'с 
Шеър 2017 г. 0,75л. Мидалидаре 
Естейт, с.Могилово, България
червено вино Сира Ейнджъл'с Шеър 2017 г. 0,75л. Мидалидаре Естейт, с.Могилово, България
Midalidare Angel's Share Syrah
Цена: 12.00 лв. за 1 брой