бяло вино Совиньон Блан Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
бяло вино Совиньон Блан Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
Цена: 2.50 лв. за 1 брой
червено вино Кюве Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
червено вино Кюве Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
Цена: 2.50 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Фран Зитара Инвизъбл Сингъл Винярд 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
вино Розе от Каберне Фран Зитара Инвизъбл Сингъл Винярд 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
Zitara Invisible Rose
Цена: 21.00 лв. за 1 брой
бяло вино Вионие Барел Ферментид Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Вионие Барел Ферментид Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 13.90 лв. за 1 брой
червено вино Мерло и Сира Зитара Сингъл Винярдс 2015 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
червено вино Мерло и Сира Зитара Сингъл Винярдс 2015 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
вино Розе от Мурведр и Гренаш 
Зитара Сингъл Винярдс 2017 г. 
0,375л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
вино Розе от Мурведр и Гренаш Зитара Сингъл Винярдс 2017 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Зитара Сингъл Винярдс 2016 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Совиньон Блан Зитара Сингъл Винярдс 2016 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
вино Розе Зитара Винярдс 2016 г. 3,0л.  
Кутия Фоур Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България
вино Розе Зитара Винярдс 2016 г. 3,0л. Кутия Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 
Зитара Сингъл Винярдс 
2017г. 0,75л. Фоур Френдс 
Естейт, с.Горно Ботево
бяло вино Совиньон Блан Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево
Цена: 12.50 лв. за 1 брой
червено вино Мерло Зитара Винярдс 
2013г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
червено вино Мерло Зитара Винярдс 2013г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
червено вино Кюве Зитара Винярдс 
2016 г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
червено вино Кюве Зитара Винярдс 2016 г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон Зитара 
Винярдс 2013г. 3,0л. Фоур Френдс 
Естейт, с.Горно Ботево, България
червено вино Каберне Совиньон Зитара Винярдс 2013г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
бяло вино Кюве Зитара Винярдс 
2016 г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
бяло вино Кюве Зитара Винярдс 2016 г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Four Friends white cuvee
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
червено вино Мерло и Сира 
Резерва 
Зитара Винярдс 2016 г. 1,0 
л. Фоур 
Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, 
България
червено вино Мерло и Сира Резерва Зитара Винярдс 2016 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 14.90 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон и 
Каберне Фран Резерва Зитара Винярдс 
2015 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
червено вино Каберне Совиньон и Каберне Фран Резерва Зитара Винярдс 2015 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 14.90 лв. за 1 брой