червено вино Мерло Зитара 
Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур 
Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България / Zitara Four Friends Merlot
червено вино Мерло Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Zitara Four Friends Merlot
Zitara Four Friends Merlot
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
червено вино Кюве Зитара 
Винярдс. 2018 г. 1,0л. Фоур 
Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България / Zitara Four Friends Red Cuvee
червено вино Кюве Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Zitara Four Friends Red Cuvee
Zitara Four Friends Red Cuvee
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
червено вино Каберне 
Совиньон Зитара Винярдс. 
2017 г. 1,0 л. Фоур Френдс 
Естейт, с.Горно Ботево, 
България / Zitara Cabernet Sauvignon Single 
Vineyards Four Friends Winery
червено вино Каберне Совиньон Зитара Винярдс. 2017 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Zitara Cabernet Sauvignon Single Vineyards Four Friends Winery
Zitara Cabernet Sauvignon Single Vineyards Four Friends Winery
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
вино Розе Зитара Винярдс. 2018 
г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България / Zitara Rose Four Friends Winery
вино Розе Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Zitara Rose Four Friends Winery
Zitara Rose Four Friends Winery
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Зитара 
Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур 
Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България / Four Friends Chardonnay Single 
Vineyards Zitara
бяло вино Шардоне Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Four Friends Chardonnay Single Vineyards Zitara
Four Friends Chardonnay Single Vineyards Zitara
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 
Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 
л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България / Four Friends Sauvignon Blanc 
Single Vineyards Zitara
бяло вино Совиньон Блан Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Four Friends Sauvignon Blanc Single Vineyards Zitara
Four Friends Sauvignon Blanc Single Vineyards Zitara
Цена: 11.50 лв. за 1 брой
бяло вино Кюве Зитара 
Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур 
Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България / Four Friends White Cuvee Single 
Vineyards Zitara
бяло вино Кюве Зитара Винярдс. 2018 г. 1,0 л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България / Four Friends White Cuvee Single Vineyards Zitara
Four Friends White Cuvee Single Vineyards Zitara
Цена: 11.50 лв. за 1 брой