червено вино Кюве Зитара Сингъл Винярдс 2017г. Крисмас 1,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
червено вино Кюве Зитара Сингъл Винярдс 2017г. Крисмас 1,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Four Friends Christmas Red Cuvee
Цена: 11.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Совиньон Блан Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 2.50 лв. за 1 брой
червено вино Кюве Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
червено вино Кюве Зитара Винярдс 0,187л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 2.50 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Фран Зитара Инвизъбл Сингъл Винярд 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
вино Розе от Каберне Фран Зитара Инвизъбл Сингъл Винярд 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево ~ България
Zitara Invisible Rose
Цена: 21.00 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Екс 
Анимо Шеф'с Виктор Ангелов 
2017 г. 1,0л. Фоур Френдс 
Естейт, с.Горно Ботево, 
България
бяло вино Совиньон Блан Екс Анимо Шеф'с Виктор Ангелов 2017 г. 1,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Ex Animo Sauvignon Blanc
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
бяло вино Вионие Барел Ферментид Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Вионие Барел Ферментид Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 13.90 лв. за 1 брой
червено вино Мерло и Сира 
Зитара Сингъл Винярдс 2016 г. 
0,375л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
червено вино Мерло и Сира Зитара Сингъл Винярдс 2016 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Merlot and Syrah Zitara
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
вино Розе от Мурведр и Гренаш 
Зитара Сингъл Винярдс 2017 г. 
0,375л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
вино Розе от Мурведр и Гренаш Зитара Сингъл Винярдс 2017 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Rose
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Зитара 
Сингъл Винярдс 2017 г. 0,375л. 
Фоур Френдс Естейт, с.Горно 
Ботево, България
бяло вино Совиньон Блан Зитара Сингъл Винярдс 2017 г. 0,375л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 6.90 лв. за 1 брой
бяло вино Траминер Моргентау 
2015г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
бяло вино Траминер Моргентау 2015г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Four Friends Morgentau Traminer
Цена: 11.90 лв. за 1 брой
бяло вино Ризлинг Моргентау 
2016г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
бяло вино Ризлинг Моргентау 2016г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Four Friends Morgentau Riesling
Цена: 11.90 лв. за 1 брой
бяло вино Едел Ризлинг,Траминер,Пино Гри и Грюнер Велтлинер  Моргентау 2016 г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
бяло вино Едел Ризлинг,Траминер,Пино Гри и Грюнер Велтлинер Моргентау 2016 г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Zitara Four Friends Morgentau Edel
Цена: 11.90 лв. за 1 брой
вино Розе Зитара Винярдс 2017 
г. 3,0л.  
Кутия Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно 
Ботево, България
вино Розе Зитара Винярдс 2017 г. 3,0л. Кутия Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 
Зитара Сингъл Винярдс 
2017г. 0,75л. Фоур Френдс 
Естейт, с.Горно Ботево
бяло вино Совиньон Блан Зитара Сингъл Винярдс 2017г. 0,75л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево
Цена: 12.50 лв. за 1 брой
червено вино Мерло Зитара Винярдс 
2013г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, 
с.Горно Ботево, България
червено вино Мерло Зитара Винярдс 2013г. 3,0л. Фоур Френдс Естейт, с.Горно Ботево, България
Цена: 20.90 лв. за 1 брой