червено вино Небиоло Подио Подиум 
Серае Ланге ДОК 2014г. 12,0л. 
Балтазар Тенута Карета, Италия
червено вино Небиоло Подио Подиум Серае Ланге ДОК 2014г. 12,0л. Балтазар Тенута Карета, Италия
Tenuta Carretta Podio Podium Serrae LANGHE NEBBIOLO DOC
Цена: 492.96 лв. за 1 брой
бяло вино Роеро Арнейс Кайега 
ДОКГ 2016г. 12,0л. Балтазар, 
Тенута Карета Пиобези д'Алба, 
Италия
бяло вино Роеро Арнейс Кайега ДОКГ 2016г. 12,0л. Балтазар, Тенута Карета Пиобези д'Алба, Италия
Tenuta Carretta Roero Arneis „Cayega“
Цена: 445.98 лв. за 1 брой