бира Козел Премиум Лагер 0,50л. 
еднократна употреба
бира Козел Премиум Лагер 0,50л. еднократна употреба
Kozel Premium
Цена: 1.99 лв. за 1 брой
бира Козел Дарк 0,50л. еднократна употреба
бира Козел Дарк 0,50л. еднократна употреба
Kozel Dark
Цена: 1.99 лв. за 1 брой
бира Козел Дарк 0,50л. Кен,  Чехия
бира Козел Дарк 0,50л. Кен, Чехия
Цена: 1.99 лв. за 1 брой
бира Козел Премиум Лагер 0,50л. 
Кен
бира Козел Премиум Лагер 0,50л. Кен
Цена: 1.79 лв. за 1 брой