червено вино Руен Реър 
Върайътис 2015 г. 0,75л.Вила 
Мелник, България
червено вино Руен Реър Върайътис 2015 г. 0,75л.Вила Мелник, България
Villa Melnik Rare Varieties Ruen
Цена: 30.00 лв. за 1 брой
червено вино Руен Реър 
Върайътис 2015 г. 0,75л. с 
кутия, Вила Мелник, България
червено вино Руен Реър Върайътис 2015 г. 0,75л. с кутия, Вила Мелник, България
Villa Melnik Rare Varieties Ruen
Цена: 33.00 лв. за 1 брой
червено вино Мелник Джубили 
1300 Реър Върайътис 2016г. 
0,75л. Вила Мелник, България
червено вино Мелник Джубили 1300 Реър Върайътис 2016г. 0,75л. Вила Мелник, България
Villa Melnik Rare Varieties Melnik Jubilee 1300
Цена: 30.00 лв. за 1 брой
червено вино Мелник Джубили 
1300 
Реър Върайътис 2016г. 
0,75л. в 
кутия, Вила 
Мелник, България
червено вино Мелник Джубили 1300 Реър Върайътис 2016г. 0,75л. в кутия, Вила Мелник, България
Villa Melnik Rare Varieties Melnik Jubilee 1300
Цена: 33.00 лв. за 1 брой