бира Ново Паке Кристоф 0,50л. Чехия, еднократна употреба
бира Ново Паке Кристоф 0,50л. Чехия, еднократна употреба
Krystof Novopacké Pivo
Цена: 2.02 лв. за 1 брой
бира Ново Паке Кумбурак 0,50л. Чехия, еднократна употреба
бира Ново Паке Кумбурак 0,50л. Чехия, еднократна употреба
Kumburak Novopacké Pivo
Цена: 2.16 лв. за 1 брой
бира Морена Оро Премиум Лагер 0,66л. Италия, еднократна употреба
бира Морена Оро Премиум Лагер 0,66л. Италия, еднократна употреба
Birra Morena Oro
Цена: 3.44 лв. за 1 брой
бира Морена Класика Пейл Лагер 0,66л. Италия, еднократна употреба
бира Морена Класика Пейл Лагер 0,66л. Италия, еднократна употреба
Birra Morena Classica
Цена: 3.05 лв. за 1 брой
бира Морена Класика Пейл Лагер 
0,33л. Италия, еднократна употреба
бира Морена Класика Пейл Лагер 0,33л. Италия, еднократна употреба
Birra Morena Classica
Цена: 1.84 лв. за 1 брой
бира Линдеманс Крийк 0,25л. 
Белгия еднократна употреба
бира Линдеманс Крийк 0,25л. Белгия еднократна употреба
Цена: 2.88 лв. за 1 брой
бира Линдеманс Малина 0,25л.  
Белгия еднократна употреба
бира Линдеманс Малина 0,25л. Белгия еднократна употреба
Цена: 3.20 лв. за 1 брой
бира Майсел Френдс Пейл Ейл 
0,33л. Германия еднократна 
употреба
бира Майсел Френдс Пейл Ейл 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 2.16 лв. за 1 брой
бира Майсел Хефе-Вайс 
Алкохолфрей 
0,33л.  Германия еднократна 
употреба
бира Майсел Хефе-Вайс Алкохолфрей 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 1.68 лв. за 1 брой
бира Майсел Вайс Дункел 
Хефе -
Вайс 0,50л. Германия-
еднократна 
употреба
бира Майсел Вайс Дункел Хефе - Вайс 0,50л. Германия- еднократна употреба
Maisel's Weisse Dunkel Hefe
Цена: 2.00 лв. за 1 брой
бира Майсел Вайс Ориджинъл 
0,50л.   
Германия еднократна употреба
бира Майсел Вайс Ориджинъл 0,50л. Германия еднократна употреба
Цена: 2.00 лв. за 1 брой
бира Майсел Ориджинъл Лендбиър 
Цвикъл 0,50л.  Германия 
еднократна употреба
бира Майсел Ориджинъл Лендбиър Цвикъл 0,50л. Германия еднократна употреба
Цена: 2.56 лв. за 1 брой
бира Майсел Френдс ИПА 0,33л.  
Германия еднократна употреба
бира Майсел Френдс ИПА 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 2.16 лв. за 1 брой
бира Бланш ду Намюр 0,33л. Белгия 
еднократна употреба
бира Бланш ду Намюр 0,33л. Белгия еднократна употреба
Цена: 2.72 лв. за 1 брой
бира Бланш ду Намюр Розе Малина 
0,33л.  Белгия еднократна 
употреба  * 3,4% алк.с-е
бира Бланш ду Намюр Розе Малина 0,33л. Белгия еднократна употреба * 3,4% алк.с-е
Цена: 3.36 лв. за 1 брой