Бяло вино Пти Шабли Вибрант 2017 
г. 0,75 л. Ла Шаблизиен Франция
Бяло вино Пти Шабли Вибрант 2017 г. 0,75 л. Ла Шаблизиен Франция
La Chablisienne Petit Chablis Vibrant
Цена: 24.00 лв. за 1 брой
бяло вино Шабли Ле Винерабъл 
2015 г. 0,75л. Ла Шаблизиен 
Франция
бяло вино Шабли Ле Винерабъл 2015 г. 0,75л. Ла Шаблизиен Франция
La Chablisienne Chablis LES VENERABLES
Цена: 31.80 лв. за 1 брой
Бяло вино Шабли Ле Винерабъл 
2015 г. 0,375 л. Ла Шаблизиен 
Франция
Бяло вино Шабли Ле Винерабъл 2015 г. 0,375 л. Ла Шаблизиен Франция
Chablis Les Venerables
Цена: 17.40 лв. за 1 брой
Бяло вино Шабли Премиер Крю 
Волорен 2016 г. 0,75 л. Ла 
Шаблизиен Франция
Бяло вино Шабли Премиер Крю Волорен 2016 г. 0,75 л. Ла Шаблизиен Франция
Vaulorent Chablis Premier Cru
Цена: 49.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шабли Гранд Крю 
Водезир 2015 г. 0,75 л. Ла 
Шаблизиен Франция
Бяло вино Шабли Гранд Крю Водезир 2015 г. 0,75 л. Ла Шаблизиен Франция
Цена: 79.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шабли Гранд Крю Шато 
Гренул 2015 г. 0,75 л. Ла 
Шаблизиен Франция
Бяло вино Шабли Гранд Крю Шато Гренул 2015 г. 0,75 л. Ла Шаблизиен Франция
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 108.00 лв. за 1 брой
бяло вино Шабли Прьомие Крю 
Монмен 2016 г. 0,75 л. Ла 
Шаблизиен, Франция
бяло вино Шабли Прьомие Крю Монмен 2016 г. 0,75 л. Ла Шаблизиен, Франция
Chablis Premier Cru Montmains AC La Chablisienne
Цена: 39.60 лв. за 1 брой
бяло вино Шабли Гранд Крю Ле Пруз 
2016 г. 0,75л. Ла Шаблизиен, 
Франция
бяло вино Шабли Гранд Крю Ле Пруз 2016 г. 0,75л. Ла Шаблизиен, Франция
Цена: 79.00 лв. за 1 брой