Бърбън Джим Бийм 0.05 л. 
миниатюра
Бърбън Джим Бийм 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.40 лв. за 1 брой
Уиски Балънтайнс 0.05 л. миниатюра
Уиски Балънтайнс 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.20 лв. за 1 брой
уиски Джак Даниелс 0.05 л. 
миниатюра
уиски Джак Даниелс 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 3.49 лв. за 1 брой
Тенеси Уиски - Ликьор Джак 
Даниелс Хани 0,05 л.миниатюра
Тенеси Уиски - Ликьор Джак Даниелс Хани 0,05 л.миниатюра
Jack Daniel's Tennessee Honey Liqueur Miniature
Уиски Джей енд Би 0,05 л. 
миниатюра
Уиски Джей енд Би 0,05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.35 лв. за 1 брой
Уиски Джеймсън 0.05 л. миниатюра
Уиски Джеймсън 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.48 лв. за 1 брой
Уиски Джони Уокър 0.05л. 
миниатюра
Уиски Джони Уокър 0.05л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.49 лв. за 1 брой
Уиски Паспорт 0,05 л. миниатюра
Уиски Паспорт 0,05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Уиски Чивас Регал 12 г. 0.05 л. миниатюра
Уиски Чивас Регал 12 г. 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 4.30 лв. за 1 брой
Уиски Тюламор Дю 0,05 л. Миниатюра
Уиски Тюламор Дю 0,05 л. Миниатюра
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 2.40 лв. за 1 брой
Малцово уиски Гленфидиш 12 г. 0.05 л. миниатюра
Малцово уиски Гленфидиш 12 г. 0.05 л. миниатюра
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 3.70 лв. за 1 брой
Бърбън Мейкърс Марк 0,05 л. Миниатюра
Бърбън Мейкърс Марк 0,05 л. Миниатюра
Уиски Тийчърс 0,05 л. 
Миниатюра
Уиски Тийчърс 0,05 л. Миниатюра
Айла Сингъл Малц Скоч Уиски 
Лафройг 10 г. 0,05 л. миниатюра
Айла Сингъл Малц Скоч Уиски Лафройг 10 г. 0,05 л. миниатюра
Блендид Скоч Уиски Грант'с 0,05 л. 
миниатюра
Блендид Скоч Уиски Грант'с 0,05 л. миниатюра