червено вино Малбек Черен Етикет 
2017 г. 0,75л.Тера Тангра, 
България
червено вино Малбек Черен Етикет 2017 г. 0,75л.Тера Тангра, България
Terra Tangra Black label Malbec
Цена: 12.50 лв. за 1 брой
червено вино Рубин Черен 
Етикет 2017 г. 0,75л.Тера 
Тангра, България
червено вино Рубин Черен Етикет 2017 г. 0,75л.Тера Тангра, България
Terra Tangra Black label Rubin
Цена: 12.50 лв. за 1 брой
червено вино Мавруд Черен 
Етикет 2017г. 0,75 л.Тера 
Тангра, България
червено вино Мавруд Черен Етикет 2017г. 0,75 л.Тера Тангра, България
Terra Tangra Black label Mavrud
Цена: 12.50 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Барик 2016 г. 
0,75 л. Тера Тангра, България
бяло вино Шардоне Барик 2016 г. 0,75 л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Chardonnay barique
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
бяло вино Тамянка 2017 г. 
0,75л. Тера Тангра, България
бяло вино Тамянка 2017 г. 0,75л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Tamianka
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан Ятрус 
2016 г. 0,75 л. Тера Тангра
Бяло вино Совиньон Блан Ятрус 2016 г. 0,75 л. Тера Тангра
Цена: 15.00 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан и 
Семийон 2017 г. 0,75л. Тера 
Тангра, България
бяло вино Совиньон Блан и Семийон 2017 г. 0,75л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Sauvignon Blanc and Semillion
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 2017 
г. 0,75 л. Тера Тангра, 
България
бяло вино Совиньон Блан 2017 г. 0,75 л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Sauvignon blanc
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 2017 г. 
0,375 л. Тера Тангра, България
бяло вино Совиньон Блан 2017 г. 0,375 л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Sauvignon Blanc
Цена: 5.30 лв. за 1 брой
Червено вино Сира Ятрус 2013 г. 0,75 л. Тера Тангра
Червено вино Сира Ятрус 2013 г. 0,75 л. Тера Тангра
Terra Tangra Yatrus Syrah
Цена: 15.00 лв. за 1 брой
червено вино Малбек и Каберне 
Совиньон 2016 г. 0,75л. Тера 
Тангра, България
червено вино Малбек и Каберне Совиньон 2016 г. 0,75л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Malbec and Cabernet Sauvignon
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
червено вино Сира 2015 г. 
0,375 л. Тера Тангра, България
червено вино Сира 2015 г. 0,375 л. Тера Тангра, България
Цена: 5.30 лв. за 1 брой
червено вино Сира 2016 г. 
0,75л. Тера Тангра, България
червено вино Сира 2016 г. 0,75л. Тера Тангра, България
Terra Tangra Syrah
Цена: 10.90 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Фран и Малбек Ятрус 2013 г. 0,75 л. Тера Тангра, България
червено вино Каберне Фран и Малбек Ятрус 2013 г. 0,75 л. Тера Тангра, България
Yatrus Cabernet Franc and Malbec Terra Tangra
Цена: 15.00 лв. за 1 брой
Червено вино ТТ Мерло, Сира 
и Каберне Фран 2017 г. 0,75 
л. Тера Тангра
Червено вино ТТ Мерло, Сира и Каберне Фран 2017 г. 0,75 л. Тера Тангра
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 7.70 лв. за 1 брой