ракия Ракията 0,50 л. Свищов
ракия Ракията 0,50 л. Свищов
Цена: 38.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Ауреос 2017 г. 
0,75 л. Свищов
Бяло вино Шардоне Ауреос 2017 г. 0,75 л. Свищов
Aureus Chardonnay
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Траминер Ауреос 2017 г. 
0,75л. Свищов, България
бяло вино Траминер Ауреос 2017 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS TRAMINER
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Мускат Ауреос 2017 г. 
0,75 л. Свищов, България
бяло вино Мускат Ауреос 2017 г. 0,75 л. Свищов, България
Aureus Muscat
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 
2017 г. 0,75л. Свищов, България
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 2017 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS SAUVIGNON BLANC
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Вино Розе  Каберне Совиньон и 
Каберне Фран Ауреос 2017 г. 0,75 
л. Свищов
Вино Розе Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2017 г. 0,75 л. Свищов
Aureus Rose
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Червено вино Мерло Ауреос 2016 г. 
0,75 л. Свищов
Червено вино Мерло Ауреос 2016 г. 0,75 л. Свищов
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Червено вино Каберне Совиньон 
Ауреос 2015 г. 0,75 л. Свищов
Червено вино Каберне Совиньон Ауреос 2015 г. 0,75 л. Свищов
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Фран Ауреос 
2015 г. 0,75л. Свищов, България
червено вино Каберне Фран Ауреос 2015 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS CABERNET FRANC
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2016г. 0,375л. Свищов, България
вино Розе от Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2016г. 0,375л. Свищов, България
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
червено вино Мерло Ауреос 2014г. 0,375л. Свищов, България
червено вино Мерло Ауреос 2014г. 0,375л. Свищов, България
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Ауреос 2016г. 
0,375л. Свищов, България
бяло вино Шардоне Ауреос 2016г. 0,375л. Свищов, България
AUREOS CHARDONNAY
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 2015г. 0,375л. Свищов, България
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 2015г. 0,375л. Свищов, България
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон Горчивка 2015 г. 0,75л. Свищов
червено вино Каберне Совиньон Горчивка 2015 г. 0,75л. Свищов
Цена: 9.90 лв. за 1 брой
Мерло Горчивка 2016 г. 0.75 л. 
Свищов
Мерло Горчивка 2016 г. 0.75 л. Свищов
Цена: 9.90 лв. за 1 брой