ракия Ракията 0,50 л. Свищов
ракия Ракията 0,50 л. Свищов
Цена: 38.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Ауреос 2017 г. 
0,75 л. Свищов
Бяло вино Шардоне Ауреос 2017 г. 0,75 л. Свищов
Aureus Chardonnay
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Траминер Ауреос 2017 г. 
0,75л. Свищов, България
бяло вино Траминер Ауреос 2017 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS TRAMINER
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Мускат Ауреос 2017 г. 
0,75 л. Свищов, България
бяло вино Мускат Ауреос 2017 г. 0,75 л. Свищов, България
Aureus Muscat
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 
2017 г. 0,75л. Свищов, България
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 2017 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS SAUVIGNON BLANC
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Вино Розе  Каберне Совиньон и 
Каберне Фран Ауреос 2018 г. 0,75 
л. Свищов
Вино Розе Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2018 г. 0,75 л. Свищов
Aureus Rose
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Червено вино Мерло Ауреос 2016 г. 
0,75 л. Свищов
Червено вино Мерло Ауреос 2016 г. 0,75 л. Свищов
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
Червено вино Каберне Совиньон 
Ауреос 2016 г. 0,75 л. Свищов
Червено вино Каберне Совиньон Ауреос 2016 г. 0,75 л. Свищов
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Фран Ауреос 
2015 г. 0,75л. Свищов, България
червено вино Каберне Фран Ауреос 2015 г. 0,75л. Свищов, България
AUREOS CABERNET FRANC
Цена: 6.30 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2016г. 0,375л. Свищов, България
вино Розе от Каберне Совиньон и Каберне Фран Ауреос 2016г. 0,375л. Свищов, България
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
червено вино Мерло Ауреос 2014г. 
0,375л. Свищов, България
червено вино Мерло Ауреос 2014г. 0,375л. Свищов, България
бяло вино Шардоне Ауреос 2018г. 
0,375л. Свищов, България
бяло вино Шардоне Ауреос 2018г. 0,375л. Свищов, България
AUREOS CHARDONNAY
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 
2017г. 0,375л. Свищов, България
бяло вино Совиньон Блан Ауреос 2017г. 0,375л. Свищов, България
Цена: 3.80 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон Горчивка 2015 г. 0,75л. Свищов
червено вино Каберне Совиньон Горчивка 2015 г. 0,75л. Свищов
Цена: 9.90 лв. за 1 брой
Мерло Горчивка 2016 г. 0.75 л. 
Свищов
Мерло Горчивка 2016 г. 0.75 л. Свищов
Цена: 9.90 лв. за 1 брой