Режим и начин на работа на фирма Меик 98 ООД, в условията на въведеното извънредно положение в страната !

16 Март 2020 г.
Уважаеми клиенти,
Бихме желали, да ви информираме,
че режима и начина на работа на
фирма Меик 98 ООД, в условията
на въведеното извънредно
положение в страната протича чрез
засилени хигиенни мерки.
Учтиво Ви молим, при посещение на
складовата база, да спазвате
мерките въведени от ръководството
на фирма Меик 98 ООД, за работа в
условия на повишен риск от
разпространение на заразно
заболяване.
Моля, да вземете следните
предпазни мерки:
- Да носите предпазна
маска;
- Да спазвате дистанция
от минимум 1,5 метра от
служителя, който Ви обслужва;
- Да не правите опити за
физически контакт, при никакви
обстоятелства, с наш служител.
С цел да се предотврати
струпването на голям брой хора на
едно място , ще се допускат по
един клиент в затворените
помещения.
Моля, да проявите разбиране и
да съдействате максимално, на
служителите на Меик 98 ООД, при
изпълнение на техните задължения.
Всички тези мерки имат за цел,
само и единствено, да опазят
здравето, както на нашите
служители, така и вашето.
Благодарим Ви!
« всички новини