Специална Гроздова Отлежала Ракия Рубаят 25 год. 0,70л. Преслав, България
Специална Гроздова Отлежала Ракия Рубаят 25 год. 0,70л. Преслав, България
Rubaiyat 25 YO
Цена: 90.00 лв. за 1 брой
Бренди Златна Възраст № 1 XO 17г. 
0,70л. Преслав, България
Бренди Златна Възраст № 1 XO 17г. 0,70л. Преслав, България
Цена: 49.80 лв. за 1 брой
Специална Гроздова Ракия Рубаят 
от Ризлинг и Шардоне Отлежала 
15 год. 0,70л.Преслав, 
България, черен етикет
Специална Гроздова Ракия Рубаят от Ризлинг и Шардоне Отлежала 15 год. 0,70л.Преслав, България, черен етикет
Rubaiyat
Цена: 24.90 лв. за 1 брой
Специална Ракия Рубаят Люта 
0,70л. Преслав, България
Специална Ракия Рубаят Люта 0,70л. Преслав, България
RAKIA RUBAIYAT
Цена: 24.90 лв. за 1 брой
Ракия Специална Гроздова от 
Шардоне и Совиньон Блан Рубаят 
2009 г. 0,7 л. Преслав
Ракия Специална Гроздова от Шардоне и Совиньон Блан Рубаят 2009 г. 0,7 л. Преслав
Rakia Rubaiyat
Цена: 24.90 лв. за 1 брой
Бренди Велики Преслав 50 г. 0,70 
л. Преслав
Бренди Велики Преслав 50 г. 0,70 л. Преслав
Vinex Preslav Brandy Great Preslav 50 YO
Цена: 498.00 лв. за 1 брой
Ракия Плиска 21г. 0,70л. Преслав, България
Ракия Плиска 21г. 0,70л. Преслав, България
Rakia Pliska 21yo
Цена: 62.40 лв. за 1 брой
Ракия Плиска 15г. 0,70л. Преслав, България
Ракия Плиска 15г. 0,70л. Преслав, България
Rakia Pliska 15yo
Цена: 33.60 лв. за 1 брой
Ракия Плиска 7г. 0,70л. Преслав, България
Ракия Плиска 7г. 0,70л. Преслав, България
Rakia Pliska 7yo
Цена: 24.00 лв. за 1 брой
Бренди Плиска 10г. Х.О. 0,50л. 
Преслав
Бренди Плиска 10г. Х.О. 0,50л. Преслав
Pliska
Цена: 19.91 лв. за 1 брой
Винено Бренди Велики Преслав 
реколта 1966г. 0,50л Преслав, 
България
Винено Бренди Велики Преслав реколта 1966г. 0,50л Преслав, България
Цена: 155.00 лв. за 1 брой
Винено Бренди Велики Преслав 
реколта 1975 г. 0,50 л
Винено Бренди Велики Преслав реколта 1975 г. 0,50 л
Цена: 95.00 лв. за 1 брой
Винено Бренди Велики Преслав 
реколта 1983г. 0,50л. България
Винено Бренди Велики Преслав реколта 1983г. 0,50л. България
Цена: 55.00 лв. за 1 брой
Бренди Плиска 15 г. резерва 
Х.О. с кутия 0.7 л. Преслав
Бренди Плиска 15 г. резерва Х.О. с кутия 0.7 л. Преслав
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 18.98 лв. за 1 брой
Бренди Велики Преслав 17 г. с 
кутия 0.7 л. Преслав
Бренди Велики Преслав 17 г. с кутия 0.7 л. Преслав
Vinex Preslav Brandy Great Preslav 17 YO
Цена: 29.22 лв. за 1 брой