бира Бернард Червена Янтарови 
Суинг 0,50л. Чехия, еднократна 
употреба
бира Бернард Червена Янтарови Суинг 0,50л. Чехия, еднократна употреба
beer Bernard Jantarovy
Цена: 3.24 лв. за 1 брой
водка Кристален Череп 0,70л. + 
стъклена тапа, Канада
водка Кристален Череп 0,70л. + стъклена тапа, Канада
Crystal Head Vodka with Crystal Stopper Gift Pack
Цена: 79.99 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Фран Моутийф 
Ризърв 2016г. 0,75л. Виа 
Верде,с.Левуново, България
червено вино Каберне Фран Моутийф Ризърв 2016г. 0,75л. Виа Верде,с.Левуново, България
Via Verde Cabernet Franc Motif
Цена: 21.60 лв. за 1 брой
червено вино Ранна Мелнишка Лоза 
Моутийф Ризърв 2016г. 0,75л. Виа 
Верде,с.Левуново, България
червено вино Ранна Мелнишка Лоза Моутийф Ризърв 2016г. 0,75л. Виа Верде,с.Левуново, България
Цена: 25.92 лв. за 1 брой