Минерална вода Девин 1.5 л. PET

Минерална вода DEVIN извира от 700 метра дълбочина с температура 44° C в екологично чист регион в Родопите. Тя е нискоминерализирана (255 мг/л) натурална вода. Специфичния й минерален състав я прави подходяща за профилактика срещу кариес и остеопороза, урологични и бъбречни заболявания, за хора с наднормено тегло и диабетици. Минерална вода ДЕВИН е флуорсъдържаща. Най-лесния натурален начин за провеждане на флуорна профилактика е чрез минерална вода със съдържание на флуорид.

Минерален състав (мг/л)

Катиони:
Na - 65.5
Fe - 0.01
Ca - 1.59
Mg - 0.01
NO2 - 0.0

Аниони:
F - 4.0
Cl - 3.5
SO4 - 20.6
CO3 - 24.0
HCO3 - 85.4
NO3 - 0.0

Обща минерализация: 255 мг/л, pH 9.4
Електропроводимост: 271 µs/cm

Цена: 0.75 лв. за 1 брой
« назад