бяло вино Траминер Енигма 2017 г. 
0,75л. Малката Звезда, България
бяло вино Траминер Енигма 2017 г. 0,75л. Малката Звезда, България
Malkata Zvezda Enigma Traminer
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
Бяло вино Енигма Шардоне 2017 г. 
0,75 л. ВИ Малката Звезда, 
България
Бяло вино Енигма Шардоне 2017 г. 0,75 л. ВИ Малката Звезда, България
Malkata Zvezda Enigma Chardonnay
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
Вино Енигма Розе 2017 г. 0,75 л. 
ВИ Малката Звезда, България
Вино Енигма Розе 2017 г. 0,75 л. ВИ Малката Звезда, България
Enigma Rose Malkata Zvezda
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
Червено вино Енигма Мерло 2016 г. 
0,75 л. ВИ Малката Звезда, 
България
Червено вино Енигма Мерло 2016 г. 0,75 л. ВИ Малката Звезда, България
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
Червено вино Енигма Мавруд 2016 
г. 0,75 л.  ВИ Малката Звезда, 
България
Червено вино Енигма Мавруд 2016 г. 0,75 л. ВИ Малката Звезда, България
Enigma Mavrud Malkata Zvezda
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
Червено вино Каберне Фран Енигма 
2016 г. 0,75 л.ВИ Малката Звезда, 
България
Червено вино Каберне Фран Енигма 2016 г. 0,75 л.ВИ Малката Звезда, България
Enigma Cabernet Franc Malkata Zvezda
Цена: 10.60 лв. за 1 брой
червено вино Марселан и Мерло 
Есънс 2015 г. 0,75 л. Малката 
Звезда, България
червено вино Марселан и Мерло Есънс 2015 г. 0,75 л. Малката Звезда, България
Цена: 16.00 лв. за 1 брой