вино Розе от Каберне Совиньон 
Анджелика 2019 г. 0,75 л. Шато 
Копса, България
вино Розе от Каберне Совиньон Анджелика 2019 г. 0,75 л. Шато Копса, България
Angelica Rose Chateau Kopsa
Цена: 13.90 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне 
Совиньон 
Анджелика 2018 г. 0,375 л. 
Шато 
Копса, България
вино Розе от Каберне Совиньон Анджелика 2018 г. 0,375 л. Шато Копса, България
Angelica Rose Chateau Kopsa
Цена: 6.60 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан Арлекино 
2018 г. 0,375 л шато Копса, 
България
бяло вино Совиньон Блан Арлекино 2018 г. 0,375 л шато Копса, България
Arleccino CHATEAU COPSA
Цена: 6.60 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан Арлекино 
2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Бяло вино Совиньон Блан Арлекино 2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Arleccino CHATEAU COPSA
Цена: 12.90 лв. за 1 брой
Червено вино Руж Селекшън 
Страдивариус 2016 г.0,75 л. шато 
Копса, България
Червено вино Руж Селекшън Страдивариус 2016 г.0,75 л. шато Копса, България
Chateau Copsa Stradivarius Rouge Selection
Цена: 14.90 лв. за 1 брой
Бяло вино Блан Селекшън 
Страдивариус 2018 г. 0,75 л. 
Шато 
Копса
Бяло вино Блан Селекшън Страдивариус 2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Stradivarius Blanc Selection CHATEAU COPSA
Цена: 12.90 лв. за 1 брой
бяло вино 1NE Шардоне Барел 
Ферментид 2017 г. 0,75 л. 
Шато 
Копса, България
бяло вино 1NE Шардоне Барел Ферментид 2017 г. 0,75 л. Шато Копса, България
червено вино Файв Каберне 
Фран, 
Мерло, Сира и Каберне 
Совиньон 
Барел Фрементид 2017 г. 
0,75 л. 
Шато Копса, България
червено вино Файв Каберне Фран, Мерло, Сира и Каберне Совиньон Барел Фрементид 2017 г. 0,75 л. Шато Копса, България
5 VE Barrel Fermented Chateau Copsa
Цена: 32.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне 6IX 2016 г. 
0,75 
л. Шато Копса
Бяло вино Шардоне 6IX 2016 г. 0,75 л. Шато Копса
6IX Chardonnay CHATEAU COPSA
Цена: 24.00 лв. за 1 брой
Червено вино Мерло и 
Каберне 
Совиньон 8TH 2017 г. 0,75 
л. Шато 
Копса
Червено вино Мерло и Каберне Совиньон 8TH 2017 г. 0,75 л. Шато Копса
8TH Merlot and Cabernet Sauvignon CHATEAU COPSA
Цена: 24.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Кюве Блан 2018 г. 
0,75 
л. Шато Копса
Бяло вино Кюве Блан 2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Цена: 15.00 лв. за 1 брой
Червено вино Кюве Руж 2016 г. 
0,75 
л. шато Копса
Червено вино Кюве Руж 2016 г. 0,75 л. шато Копса
CHATEAU COPSA Cuvee Rouge
Цена: 22.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Мускат Зейла 2018 
г.0,75 л. Шато Копса
Бяло вино Мускат Зейла 2018 г.0,75 л. Шато Копса
Zeyla Muskat Chateau Copsa
Цена: 10.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Карловски Мискет 
Зейла 2018 г. 0,75 л. Шато 
Копса
Бяло вино Карловски Мискет Зейла 2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Karlovo Misket Zeyla
Цена: 10.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан 
Зейла 
2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Бяло вино Совиньон Блан Зейла 2018 г. 0,75 л. Шато Копса
Sauvignon Blanc Zeyla
Цена: 10.00 лв. за 1 брой