Бяло вино Грило ИГТ 2017 г. 0,75 
л. Феудо Макари, Сицилия, Италия
Бяло вино Грило ИГТ 2017 г. 0,75 л. Феудо Макари, Сицилия, Италия
Цена: 19.00 лв. за 1 брой
Червено вино Нере Неро дАвола ИГТ 2016 г. 0,75 л. Феудо Макари, Сицилия, Италия
Червено вино Нере Неро дАвола ИГТ 2016 г. 0,75 л. Феудо Макари, Сицилия, Италия
Feudo Maccari Nero d'Avola Nere IGT
Цена: 19.00 лв. за 1 брой
Червено вино Махарис ИГТ 2014 г. 
0,75 л. Феудо Макари, Сицилия, 
Италия
Червено вино Махарис ИГТ 2014 г. 0,75 л. Феудо Макари, Сицилия, Италия
Цена: 60.00 лв. за 1 брой
Червено вино Кроньоло ИГТ 2013 г. 0,75 л.Тенута Сете Понти, Тоскана, Италия
Червено вино Кроньоло ИГТ 2013 г. 0,75 л.Тенута Сете Понти, Тоскана, Италия
Цена: 45.00 лв. за 1 брой
Червено вино Орено ИГТ 2016 г. 
0,75 л. Тенута Сете Понти, 
Тоскана, Италия
Червено вино Орено ИГТ 2016 г. 0,75 л. Тенута Сете Понти, Тоскана, Италия
Цена: 132.00 лв. за 1 брой
Червено вино Морелино ди 
Скансано ИГТ 2017 г. 0,75 л. 
Поджио ал Лупо, Тоскана, 
Италия
Червено вино Морелино ди Скансано ИГТ 2017 г. 0,75 л. Поджио ал Лупо, Тоскана, Италия
Morellino di Scansano DOCG
Цена: 21.00 лв. за 1 брой
червено вино Неро д'Авола Сая ИГТ 
2015 г. 0,75 л. Феудо Макари, 
Сицилия
червено вино Неро д'Авола Сая ИГТ 2015 г. 0,75 л. Феудо Макари, Сицилия
Цена: 42.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан Ани ИГТ 
2012 г. 0,75 л. Тенута Сете 
Понти, Тоскана, Италия
Бяло вино Совиньон Блан Ани ИГТ 2012 г. 0,75 л. Тенута Сете Понти, Тоскана, Италия