Информация относно утвърждаването на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки !

15 Януари 2014 г.
Уважаеми клиенти,
На 27.09.2013 г. в ДВ №84 беше обнародвана Заповед на министъра на финансите № ЗМФ – 1132 от 18.09.2013 г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар.
Съгласно заповедта след 01.01.2014 г. облепените алкохолни напитки с бандерол стар образец могат за се реализират до изчепването им, но не по-късно от 31.12.2014 г.
« всички новини