Изворна вода Абант 0,50л. Гьолджюк, област Коджаели,Турция

Spring Water Abant

ABANT WATER е част от KAYA  HOLDING  GROUP. Компанията е основана през 1974 г. и е водеща в области като строителство, туризъм, финанси, петрол, енергия, както и в добива и бутилирането на изворна вода.


Изворна вода “АБАНТ” носи названието на един от най – големите и защитени природни паркове в Турция  – “Абант”. Тя се добива от изворите на компанията в  Болу и Мамурие кьою Гейиктепе Мевкии - Гьолджюк в област Коджаели.

При добива на изворна вода “АБАНТ” се използват най-нови и модерни технологии. Бутилките се пълнят в специални секции чийто въздух постоянно се пречиства а навлизанeто му отвън е възпрепятствано. Водата която се бутилира е обект на постоянни физични, химични и микробиологични изследвания през всички фази на производството й.
 

По своите показатели, качества, състав и вкус изворна вода “АБАНТ” е една от най-добрите води в света. Тя може да се приема свободно и неограничено –  от кърмачета до столетници!

Скалата за рН на водите варира между 0 и 14. Водните разтвори с pH по-малко от 7 се считат за киселинни а разтвори с pH по-голямо от 7 са алкални (основни). 

    Ако разтворът има pH = 7, той е неутрален.

    Оптималната стойност касаеща качеството на водата е в интервала между 7 и 8.

   Изворна вода АБАНТ има рН = 7.5

 Mаксималната допустима стойност на флуориди в питейните води е 1,5 mg/l. Според EFSA консумирането на води съдържащи количества разтворени флуориди над 2.0-3.0 mg/l може да доведе до надвишаване на допустимата дневната доза от 5.0 mg

   АБАНТ е с много ниско съдържание на Флуор - 0.05 mg/l.

 Наличието на натрий в организма е от съществена важност в повечето клетъчни процеси. Съдържанието на натриеви йони в организма е пряко свързано с регулацията на кръвното налягане и течностите. Подходяща при провеждане на бедна на натрий диета е водата, която съдържа натриеви йони до 20 mg/l.

    Съдържанието на  Na в изворна вода АБАНТ е 3.68 mg/l.

 Според общата си минерализация водите  се делят на:

* с много ниска минерализация - до 50 mg/dm3

*с ниска минерализация - до 500 mg/dm3

*с висока минерализация - над 1500 mg/dm3

   Изворна вода АБАНТ има обща минерализация - 46 mg/dm3.

Цена: 0.39 лв. за 1 брой
« назад