вино Розе от Пино Ноар 2017 г. 
0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
вино Розе от Пино Ноар 2017 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 12.99 лв. за 1 брой
бяло вино Мискет 2017г. 0,75л. 
Винарна Зеланос, с.Славянци, 
България
бяло вино Мискет 2017г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 9.99 лв. за 1 брой
бяло вино Пино Гри 2017 г. 0,75л. 
Винарна Зеланос, с.Славянци, 
България
бяло вино Пино Гри 2017 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Zelanos
Цена: 12.99 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 2016 г. 
0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
бяло вино Совиньон Блан 2016 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Zelanos
Цена: 12.99 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне 2017г. 0,75л. 
Винарна Зеланос, с.Славянци, 
България
бяло вино Шардоне 2017г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 9.99 лв. за 1 брой
червено вино Пино Ноар 2017 г. 
0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
червено вино Пино Ноар 2017 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Zelanos
Цена: 12.99 лв. за 1 брой
червено вино Сира 2016 г. 0,75л. 
Винарна Зеланос, с.Славянци, 
България
червено вино Сира 2016 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Zelanos
Цена: 12.99 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Фран Зед 
2017 
г. 0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
вино Розе от Каберне Фран Зед 2017 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Zelanos Rose Z
Цена: 19.99 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Фран Зед 
2016 
г. 0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
червено вино Каберне Фран Зед 2016 г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 19.99 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Барел Ферментид 
Зед 2014г. 0,75л. Винарна Зеланос, 
с.Славянци, България
бяло вино Шардоне Барел Ферментид Зед 2014г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 19.99 лв. за 1 брой
червено вино Пино Ноар Барел 
Ферментид Зед 2016г. 0,75л. 
Винарна Зеланос, с.Славянци, 
България
червено вино Пино Ноар Барел Ферментид Зед 2016г. 0,75л. Винарна Зеланос, с.Славянци, България
Цена: 22.99 лв. за 1 брой