ЕВЪНС КЮ СОЛ / Evans Q'sol - 5 л.

ХИГИЕНА В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИЯ СЕКТОР

Навсякъде се прилагат най-високи стандарти за чистота, където се приготвя, транспортира, продава или сервира храна. Необходими са строги санитарно- хигиенни процедури за почистване, за да се избегне възможността от развитие на инфекции или отравяне. Видовете замърсяване, многообразието от бактерии и вируси, поддържането и защитата на пълната гама съвременни покрития с характерните им специфични особености, определят важността от избор на подходящ препарат за почистване. В микробиологичната лаборатория на ИВЪНС ВАНОДИН за изследване на химикали, акредитирана от UKAS (United Kingdom Accreditation Service), се формулират и тестват всички продукти, предназначени да посрещнат изискванията в хранително-вкусовата промишленост. Микробиологични тестове са направени на всички препарати на ИВЪНС ВАНОДИН и се представят при поискване.

КАКВО Е HACCP?

НАССР е акроним за Hazard Analysis Critical Control Point. Това е метод за изследване на всяка фаза и идентифициране на критичните етапи от обработката и съхранението, до консумацията на храната. Прилага се ефективен контрол и наблюдение чрез преминаване през всяка критична точка. НАССР може да бъде използван за цялостен контрол на процесите в хранително-вкусовата промишленост суровини; доставки; производство; складиране, транспорт, продажби и консумация, а също така и върху отговорни операции, като почистване и дезинфекция. Всички производители, търговци или доставчици на храни са задължени да спазват принципите на НАССР.

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ И МЕТОД ЗА ТЕСТ

Европейският стандарт BSEN1276 е създаден специално да тества всички продукти за почистване, предназначени за употреба в хранителната промишленост. Той се прилага при:

- почистване на повърхности, замърсени с органични и неорганични марериали

 - санитаризиране на “чисти” повърхности с остатъчни минимални количества органични и неорганични материали

Този стандарт се използва и при тестовете на препаратите, произведени от ИВЪНС ВАНОДИН.

КЮ СОЛ е силно концентриран обезмаслител, подходящ за ръчно контактно и безконтактно измиване на посуда, чаши, каси, прибори, оборудване, подове и стени, както и за пенно почистване. Придава блясък. Поддържа каналите чисти. Без аромат. Съхранява повърхностите. Приложим за ръчно и пенно почистване в хигиенните планове на HACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен.

ПРЕДИМСТВА:

 1. Мощен препарат с дълготрайна пяна
 2. Бързо премахва мазнини и засъхнали хранителни остатъци от съдовете
 3. Приятен аромат
 4. Разрежда се в съотношение 1/1200 части вода
 5. Подходящ и за почистване на стени и подове

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Отстранете хранителните отпадъци от съдовете. Изплакнете, ако е необходимо

2. Прибавете необходимото количество препарат към водата в умивалника

3. Накиснете съдовете в случай, че са много замърсени и ги измийте

4. Изплакнете с чиста топла вода

5. Оставете съдовете да изсъхнат на санитаризиран плот

6. Не прибирайте съдовете, ако не са изсъхнали напълно. Носете гумени ръкавици.

Всички препарати са произведени в съответствие на British standart 5750 Part 2: 1987 (аналог на международния стандарт BS EN ISO 9002-1994).

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

 1. Винаги четете инструкциите за употреба, преди ползването на препарата
 2. Носете предпазни ръкавици, очила и дрехи винаги, когато е препоръчано.
 3. Желателно е да има добра вентилация, когато се използват химикали.
 4. Винаги изключвайте електрическите уреди, преди да започнете почистването им.
 5. Винаги затваряйте препаратите след употреба. Съхранявайте ги на места, недостъпни за деца.
 6. Винаги носете гумени ръкавици, ако ръцете ви ще бъдат в продължителен контакт с почистващата субстанция

Производител: EVANS VANODINE International Великобритания

Опаковка: 5 л.

Икономичен и лесен за употреба.

 

Разреждане:  1:1200 за миене на съдове с накисване (при работа с 2 корита)

Разреждане:  1:800 за съд за миене на чаши (5 литрова кофа с четки)

Разреждане : 1:10  за ръчно миене на съдове с гъба

5 л. концентрат – 34. 35 лв.

цена за литър раб.разтвор: 0, 6 стотинки

0,9 стотинки

68 стотинки

« назад