Бяло вино Шардоне 2018 г. 0.75 
л. 
Евксиноград
Бяло вино Шардоне 2018 г. 0.75 л. Евксиноград
Chardonnay Euxinograde
Цена: 11.31 лв. за 1 брой
бяло вино Врачански Мискет 2019 
г. 0,75 л. Евксиноград, 
България
бяло вино Врачански Мискет 2019 г. 0,75 л. Евксиноград, България
Vrachanski Misket Euxinograde
Цена: 17.55 лв. за 1 брой
Бяло вино Траминер 2018 г. 0.75 
л. 
Евксиноград
Бяло вино Траминер 2018 г. 0.75 л. Евксиноград
Traminer Euxinograde
Цена: 11.39 лв. за 1 брой
Гроздова ракия резерва 0.5 л. 
Евксиноград
Гроздова ракия резерва 0.5 л. Евксиноград
Rakia reserva Euxinograde
Цена: 18.90 лв. за 1 брой
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
Rakia Euxinograde
Цена: 15.53 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена 
кутия
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена кутия
Euxignac 10 YO Euxinograde
Цена: 47.31 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк X.O. 20 г.  0.7 л. 
черна кутия
Коняк Евсиняк X.O. 20 г. 0.7 л. черна кутия
Euxignac XO Euxinograde
Цена: 78.30 лв. за 1 брой
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Riesling and Red Misket Euxinograde