бяло вино Врачански Мискет 2018 
г. 0,75 л. Евксиноград, 
България
бяло вино Врачански Мискет 2018 г. 0,75 л. Евксиноград, България
Vrachanski Misket Euxinograde
Цена: 14.79 лв. за 1 брой
Бяло вино Траминер 2018 г. 0.75 л. 
Евксиноград
Бяло вино Траминер 2018 г. 0.75 л. Евксиноград
Traminer Euxinograde
Цена: 10.63 лв. за 1 брой
Гроздова ракия резерва 0.5 л. 
Евксиноград
Гроздова ракия резерва 0.5 л. Евксиноград
Rakia reserva Euxinograde
Цена: 16.27 лв. за 1 брой
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 13.14 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена кутия
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена кутия
Euxignac 10 YO Euxinograde
Цена: 38.96 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк X.O. 20 г.  0.7 л. 
черна кутия
Коняк Евсиняк X.O. 20 г. 0.7 л. черна кутия
Euxignac XO Euxinograde
Цена: 64.07 лв. за 1 брой
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Riesling and Red Misket Euxinograde
Бяло вино Шардоне 2017 г. 0.75 л. 
Евксиноград
Бяло вино Шардоне 2017 г. 0.75 л. Евксиноград
Chardonnay Euxinograde