бяло вино Врачански Мискет 2017 
г. 0,75 л. Евксиноград, 
България
бяло вино Врачански Мискет 2017 г. 0,75 л. Евксиноград, България
Vrachanski Misket Euxinograde
Бяло вино Шардоне 2016 г. 0.75 л. Евксиноград
Бяло вино Шардоне 2016 г. 0.75 л. Евксиноград
Chardonnay Euxinograde
Цена: 9.20 лв. за 1 брой
Бяло вино Траминер 2017 г. 0.75 л. Евксиноград
Бяло вино Траминер 2017 г. 0.75 л. Евксиноград
Traminer Euxinograde
Цена: 9.74 лв. за 1 брой
Гроздова ракия резерва 0.5 л. 
Евксиноград
Гроздова ракия резерва 0.5 л. Евксиноград
Rakia reserva Euxinograde
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
Гроздова ракия 0.5 л. Евксиноград
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 12.45 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена кутия
Коняк Евсиняк 10 г. 0.7 л. червена кутия
Euxignac 10 YO Euxinograde
Цена: 38.96 лв. за 1 брой
Коняк Евсиняк X.O. 20 г.  0.7 л. черна кутия
Коняк Евсиняк X.O. 20 г. 0.7 л. черна кутия
Euxignac XO Euxinograde
Цена: 62.78 лв. за 1 брой
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Бяло вино Немски Ризлинг и Червен Мискет 2015 г. 0,75 л. Евксиноград
Riesling and Red Misket Euxinograde