сладко вино Ризлинг 2016г. 
0,375л. Домейн Мараш, 
Стралджа, 
България
сладко вино Ризлинг 2016г. 0,375л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Цена: 16.79 лв. за 1 брой
бяло вино Ризлинг Ленеа 2014 
г. 0,75 л. Домейн Мараш, 
Стралджа, България
бяло вино Ризлинг Ленеа 2014 г. 0,75 л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Lenea Riesling Marash winery
Цена: 14.19 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 
Ленеа 2018 
г. 0,375л. Домейн Мараш, 
Стралджа, 
България
бяло вино Совиньон Блан Ленеа 2018 г. 0,375л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Lenea Sauvignon Blanc Marash
Цена: 6.69 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан 
Ленеа 2018 
г. 0,750 л. Домейн Мараш, 
Стралджа
Бяло вино Совиньон Блан Ленеа 2018 г. 0,750 л. Домейн Мараш, Стралджа
Lenea Sauvignon Blanc Marash
Цена: 13.49 лв. за 1 брой
бяло вино Мускат Ленеа 2017 
г. 
0,75л. Домейн Мараш,  
Стралджа, 
България
бяло вино Мускат Ленеа 2017 г. 0,75л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Muscat Lenea Marash
Цена: 10.79 лв. за 1 брой
вино Розе от Каберне Фран и 
Каберне Совиньон Ленеа 
2017г. 
0,75л. Домейн Мараш 
,Стралджа,  
България
вино Розе от Каберне Фран и Каберне Совиньон Ленеа 2017г. 0,75л. Домейн Мараш ,Стралджа, България
Цена: 12.79 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне, Вионие и 
Траминер Меандра 2017 г. 
0,75л. 
Домейн Мараш,  Стралджа, 
България
бяло вино Шардоне, Вионие и Траминер Меандра 2017 г. 0,75л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Mеandra Chardonnay & Viogner & Traminer Marash
Цена: 9.09 лв. за 1 брой
полусладко бяло вино Траминер 
Меандра 2016г. 0,75 л. Домейн 
Мараш, Стралджа, България
полусладко бяло вино Траминер Меандра 2016г. 0,75 л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Meandra Traminer semi sweet Marash winery
Цена: 9.09 лв. за 1 брой
полусладко червено вино 
Каберне 
Фран и Мерло Меандра  0,75л. 
Домейн Мараш,  Стралджа, 
България
полусладко червено вино Каберне Фран и Мерло Меандра 0,75л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Meandra Cabernet Franc & Merlot Semi sweet Marash winery
Цена: 9.09 лв. за 1 брой
полусладко бяло вино Тамянка 
Меандра 2016г. 0,75л. Домейн 
Мараш, Стралджа, България
полусладко бяло вино Тамянка Меандра 2016г. 0,75л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Цена: 9.09 лв. за 1 брой
Червено вино Меандра 2017 г. 
3,0 л. Домейн Мараш, Стралджа
Червено вино Меандра 2017 г. 3,0 л. Домейн Мараш, Стралджа
Meandra Marash
Цена: 16.69 лв. за 1 брой
бяло вино Меандра 2018 г. 
3,0 л. 
Домейн Мараш,  Стралджа, 
България
бяло вино Меандра 2018 г. 3,0 л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Meandra Marash
Цена: 16.69 лв. за 1 брой
Отлежала Винена Ракия Еркесия 
0,50л. Домейн Мараш, Стралджа, 
България
Отлежала Винена Ракия Еркесия 0,50л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Erkesia
Цена: 15.59 лв. за 1 брой
Отлежала Сливова Ракия Еркесия 
0,50л. Домейн Мараш, Стралджа, 
България
Отлежала Сливова Ракия Еркесия 0,50л. Домейн Мараш, Стралджа, България
Цена: 15.59 лв. за 1 брой
Натурален Гроздов Сок 0,75л. 
Домейн Мараш, Стралджа, 
България
Натурален Гроздов Сок 0,75л. Домейн Мараш, Стралджа, България