Червено вино Комета Ничия Земя 
2015 г. 0,75 л. Дамяница, 
България
Червено вино Комета Ничия Земя 2015 г. 0,75 л. Дамяница, България
Kometa No Man's Land
Цена: 46.00 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон 
Ормано 2017 г. 0,375л.-Дамяница, 
България
червено вино Каберне Совиньон Ормано 2017 г. 0,375л.-Дамяница, България
Цена: 7.80 лв. за 1 брой
бяло вино Вионие и Совиньон Блан 
Ормано 2018 г. 0,75л. Дамяница, 
България
бяло вино Вионие и Совиньон Блан Ормано 2018 г. 0,75л. Дамяница, България
Цена: 14.70 лв. за 1 брой
вино Розе от Широка и Ранна 
Мелнишка Лоза Ормано 2018 г. 0,75 
л. Дамяница, България
вино Розе от Широка и Ранна Мелнишка Лоза Ормано 2018 г. 0,75 л. Дамяница, България
Ormano Rose
Цена: 12.40 лв. за 1 брой
вино Розе от Широка и Ранна 
Мелнишка Лоза Типси Върджин 
2016г. 0,75л. Дамяница, България
вино Розе от Широка и Ранна Мелнишка Лоза Типси Върджин 2016г. 0,75л. Дамяница, България
Цена: 25.00 лв. за 1 брой
червено вино Чифлик Ливади Резерва 
Органик 2016г. 0,75л. Дамяница, 
България
червено вино Чифлик Ливади Резерва Органик 2016г. 0,75л. Дамяница, България
Чифлик Ливади Резерва Органик
Цена: 17.65 лв. за 1 брой
червено вино Чифлик Ливади Мерло 
2017 г. 0,75л. Дамяница, България
червено вино Чифлик Ливади Мерло 2017 г. 0,75л. Дамяница, България
Чифлик Ливади Мерло Органик
Цена: 14.70 лв. за 1 брой
ракия Гроздова Дамяна 
Резерва 
5г. 0,50л. Дамяница, 
България
ракия Гроздова Дамяна Резерва 5г. 0,50л. Дамяница, България
Цена: 26.19 лв. за 1 брой
ракия Гроздова Дамяна 
Специална 
Резерва 5 г. 1,0 л. 
Дамяница, 
България
ракия Гроздова Дамяна Специална Резерва 5 г. 1,0 л. Дамяница, България
Цена: 47.84 лв. за 1 брой
червено вино Сира Волкано 2016 г. 
0,75 л. Дамяница, България
червено вино Сира Волкано 2016 г. 0,75 л. Дамяница, България
Volcano Syrah Damianitza
Цена: 17.65 лв. за 1 брой
червено вино Лава Ничия Земя 
2018 
г. 0,75л.- Дамяница, България
червено вино Лава Ничия Земя 2018 г. 0,75л.- Дамяница, България
Lava No man's land Damianitza
Цена: 8.95 лв. за 1 брой
червено вино Лава Ничия Земя 
2018
г. 0,375 л. Дамяница, България
червено вино Лава Ничия Земя 2018 г. 0,375 л. Дамяница, България
Lava No man's land Damianitz
Цена: 4.63 лв. за 1 брой
бяло вино Лава Ничия Земя 2018 
г. 
0,375л.-Дамяница , България
бяло вино Лава Ничия Земя 2018 г. 0,375л.-Дамяница , България
Lava No man's land Damianitza
Цена: 4.63 лв. за 1 брой
Бяло вино Лава Ничия Земя 
2018 
г.0,75 л. Дамяница, България
Бяло вино Лава Ничия Земя 2018 г.0,75 л. Дамяница, България
Lava No man's land Damianitza
Цена: 8.95 лв. за 1 брой
Вино Розе Лава Ничия Земя 2018 
г. 
0,75 л. Дамяница, България
Вино Розе Лава Ничия Земя 2018 г. 0,75 л. Дамяница, България
Lava Rose No man's land Damianitza
Цена: 8.95 лв. за 1 брой