Бяло вино Шардоне Гранд 
Селекция Левент 2017 г. 
0,75 л. Винарска къща Русе, 
България
Бяло вино Шардоне Гранд Селекция Левент 2017 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Grand Selection Chardonnay
Цена: 22.50 лв. за 1 брой
вино Розе от Гренаш Гранд 
Селекция Левент 2018 г. 0,75 л. 
Винарска къща Русе, България
вино Розе от Гренаш Гранд Селекция Левент 2018 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Rose Grand Selection
Цена: 22.50 лв. за 1 брой
Каберне Совиньон Гранд Селекция Левент 2013 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Каберне Совиньон Гранд Селекция Левент 2013 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
* с ДДС 6 бр. в опаковка
червено вино Пино Ноар Гранд Селекция Левент 2016г. 0,75л. В.К. Русе, България
червено вино Пино Ноар Гранд Селекция Левент 2016г. 0,75л. В.К. Русе, България
Цена: 22.50 лв. за 1 брой
червено вино Сира Гранд Селекция Левент 2013 г. 0,75 л. В.К. Русе, България
червено вино Сира Гранд Селекция Левент 2013 г. 0,75 л. В.К. Русе, България
Мерло Гранд селекция Левент 
2016 0,75 л. Винарска къща 
Русе, България
Мерло Гранд селекция Левент 2016 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Grand Selection Merlot
бяло вино Совиньон Блан Гранд Селекция Левент 2016г. 0,75л. В.К. Русе,България
бяло вино Совиньон Блан Гранд Селекция Левент 2016г. 0,75л. В.К. Русе,България
Цена: 22.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан Левент 
2018 г. 0,75 л. Винарска къща 
Русе, България
Бяло вино Совиньон Блан Левент 2018 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Sauvignon Blanc
Цена: 18.00 лв. за 1 брой
червено вино Мерло и Мавруд Левент 2015 г. 0,75л. В.К. Русе, България
червено вино Мерло и Мавруд Левент 2015 г. 0,75л. В.К. Русе, България
Цена: 14.50 лв. за 1 брой
бяло вино Ризлинг Левент 2016 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
бяло вино Ризлинг Левент 2016 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Riesling
Цена: 14.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Траминер Левент 2016 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Бяло вино Траминер Левент 2016 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Traminer
Цена: 14.50 лв. за 1 брой
Траминер и Врачански Мискет Левент 2017 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Траминер и Врачански Мискет Левент 2017 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Traminer Vrachanski Misket
Цена: 14.50 лв. за 1 брой
Шардоне Барел Левент 2017 г. 0,75 
л. Винарска къща Русе, България
Шардоне Барел Левент 2017 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Chardonnay Barrel Fermented
Цена: 18.00 лв. за 1 брой
Мерло Левент 2017 0,75 
л.Винарска къща Русе, България
Мерло Левент 2017 0,75 л.Винарска къща Русе, България
Levent Merlot
Цена: 18.00 лв. за 1 брой
червено вино Каберне Совиньон Левент 2014 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
червено вино Каберне Совиньон Левент 2014 г. 0,75 л. Винарска къща Русе, България
Levent Cabernet Sauvignon
Цена: 18.00 лв. за 1 брой