бяло вино Грюнер Велтлинер 2018г. 
0,75л. Винарска изба Варна, 
България
бяло вино Грюнер Велтлинер 2018г. 0,75л. Винарска изба Варна, България
Varna Winery Gruner Veltliner
Цена: 14.90 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне 2018г. 0,75л. 
Винарска изба Варна, България
бяло вино Шардоне 2018г. 0,75л. Винарска изба Варна, България
Varna Winery Chardonnay barrel fermented
Цена: 14.90 лв. за 1 брой
бяло вино Траминер Сингъл 
Винярд 2018 г. 0,75л. Винарска 
изба Варна, България
бяло вино Траминер Сингъл Винярд 2018 г. 0,75л. Винарска изба Варна, България
Varna Winery Traminer Single Vineyard
Цена: 9.00 лв. за 1 брой
бяло вино Совиньон Блан 2019 г. 
0,375л. Винарска изба Варна, 
България
бяло вино Совиньон Блан 2019 г. 0,375л. Винарска изба Варна, България
Varna Winery Sauvignon Blanc
Цена: 5.40 лв. за 1 брой
Бяло вино Совиньон Блан 2019 г. 
0,75 л.Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Совиньон Блан 2019 г. 0,75 л.Винарска Изба Варна, България
Varna Winery Sauvignon Blanc
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Ризлинг 2019 г. 0,75 
л. Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Ризлинг 2019 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Varna Winery Riesling
Цена: 9.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Пино Гри 2018 г. 0,75 
л. Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Пино Гри 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Pinot Gris Varna Winery
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Пино Гри 2018 г. 
0,375 л. Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Пино Гри 2018 г. 0,375 л. Винарска Изба Варна, България
Pinot Gris Varna Winery
Цена: 5.40 лв. за 1 брой
Бяло вино Ризлинг и Варненски Мискет 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Бяло вино Ризлинг и Варненски Мискет 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Riesling and Varnenski Misket Varna Winery
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
Бяло вино Ризлинг и Варненски 
Мискет 2018 г. 0,375 
л.Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Ризлинг и Варненски Мискет 2018 г. 0,375 л.Винарска Изба Варна, България
Цена: 5.40 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Барел 2018  
г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, 
България
Бяло вино Шардоне Барел 2018 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Varna Winery Chardonnay Barrel Fermented
Цена: 9.90 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Фреш 
Карбонейтид 2018 г. 0,75л. 
Винарска Изба Варна, България
Бяло вино Шардоне Фреш Карбонейтид 2018 г. 0,75л. Винарска Изба Варна, България
Chardonnay Fresh Carbonated Varna Winery
Цена: 8.00 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне Фреш 0,375 л. 
Винарска Изба Варна, България
Бяло вино Шардоне Фреш 0,375 л. Винарска Изба Варна, България
Chardonnay Fresh Carbonated Varna Winery
Цена: 5.40 лв. за 1 брой
Вино Розе 2019 г. 0,75 л. Винарска 
Изба Варна, България
Вино Розе 2019 г. 0,75 л. Винарска Изба Варна, България
Rose Varna Winery
Цена: 9.50 лв. за 1 брой
вино Розе 2018 г. 0,375 л. 
Винарска изба Варна, България
вино Розе 2018 г. 0,375 л. Винарска изба Варна, България
Rose Varna Winery
Цена: 5.40 лв. за 1 брой