бира Линдеманс Крийк 0,25л. 
Белгия еднократна употреба
бира Линдеманс Крийк 0,25л. Белгия еднократна употреба
Цена: 2.64 лв. за 1 брой
бира Линдеманс Малина 0,25л.  
Белгия еднократна употреба
бира Линдеманс Малина 0,25л. Белгия еднократна употреба
Цена: 2.96 лв. за 1 брой
бира Майсел Френдс Пейл Ейл 
0,33л. Германия еднократна 
употреба
бира Майсел Френдс Пейл Ейл 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 1.84 лв. за 1 брой
бира Майсел Хефе-Вайс 
Алкохолфрей 
0,33л.  Германия еднократна 
употреба
бира Майсел Хефе-Вайс Алкохолфрей 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 1.52 лв. за 1 брой
бира Майсел Вайс Ориджинъл 
0,50л.   
Германия еднократна употреба
бира Майсел Вайс Ориджинъл 0,50л. Германия еднократна употреба
Цена: 1.84 лв. за 1 брой
бира Майсел Ориджинъл Лендбиър 
Цвикъл 0,50л.  Германия 
еднократна употреба
бира Майсел Ориджинъл Лендбиър Цвикъл 0,50л. Германия еднократна употреба
Цена: 2.32 лв. за 1 брой
бира Майсел Френдс ИПА 0,33л.  
Германия еднократна употреба
бира Майсел Френдс ИПА 0,33л. Германия еднократна употреба
Цена: 1.84 лв. за 1 брой
бира Бланш ду Намюр 0,33л. Белгия 
еднократна употреба
бира Бланш ду Намюр 0,33л. Белгия еднократна употреба
Цена: 2.56 лв. за 1 брой
бира Бланш ду Намюр Розе Малина 
0,33л.  Белгия еднократна 
употреба  * 3,4% алк.с-е
бира Бланш ду Намюр Розе Малина 0,33л. Белгия еднократна употреба * 3,4% алк.с-е
Цена: 3.04 лв. за 1 брой
бира Буш Блонд 0,33л. Белгия 
еднократна употреба
бира Буш Блонд 0,33л. Белгия еднократна употреба
Цена: 3.44 лв. за 1 брой
бира Буш Амбър 0,33л. Белгия 
еднократна употреба
бира Буш Амбър 0,33л. Белгия еднократна употреба
Цена: 3.68 лв. за 1 брой
бира Кюве де Тролс 0,33л. Белгия 
 еднократна употреба
бира Кюве де Тролс 0,33л. Белгия еднократна употреба
Цена: 3.04 лв. за 1 брой
Крафт Пиво Хилс Вайс 0,50 л. България, еднократна употреба
Крафт Пиво Хилс Вайс 0,50 л. България, еднократна употреба
Hills WEIZEN
Цена: 2.81 лв. за 1 брой
Крафт Пиво Хилс Смуут Бок 0,75л. 
България, еднократна употреба
Крафт Пиво Хилс Смуут Бок 0,75л. България, еднократна употреба
Hills SMOOTH BOCK beer
Крафт Пиво Хилс Самър Бланш 0,50л. България, еднократна употреба
Крафт Пиво Хилс Самър Бланш 0,50л. България, еднократна употреба
Hills Summer Blanche
Цена: 2.94 лв. за 1 брой