Водка Савой Силвър 1,0 л. 
Карнобат
Водка Савой Силвър 1,0 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 10.49 лв. за 1 брой
Водка Савой Силвър 0,50 л. 
Карнобат
Водка Савой Силвър 0,50 л. Карнобат
Цена: 6.01 лв. за 1 брой
Водка Мери Джейн 1 л. Карнобат
Водка Мери Джейн 1 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 9.72 лв. за 1 брой
Водка Мери Джейн 0.7 л. Карнобат
Водка Мери Джейн 0.7 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 7.33 лв. за 1 брой
Водка Мери Джейн 0.5 л. Карнобат
Водка Мери Джейн 0.5 л. Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 5.29 лв. за 1 брой
Водка Мери Джейн 0.2 л. Карнобат
Водка Мери Джейн 0.2 л. Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.41 лв. за 1 брой
Спиртна напитка Уиски Савой 1 
л. Карнобат
Спиртна напитка Уиски Савой 1 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 10.44 лв. за 1 брой
Спиртна напитка Уиски Савой 
0,50 л.- Карнобат
Спиртна напитка Уиски Савой 0,50 л.- Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 5.64 лв. за 1 брой
Спиртна напитка Уиски Савой 
0.7 л. Карнобат
Спиртна напитка Уиски Савой 0.7 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 7.93 лв. за 1 брой
Спиртна напитка Уиски Савой 
0.2 л. Карнобат
Спиртна напитка Уиски Савой 0.2 л. Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.56 лв. за 1 брой
Джин Савой 1 л. Карнобат
Джин Савой 1 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 9.48 лв. за 1 брой
Джин Савой 0.7 л. Карнобат
Джин Савой 0.7 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 7.14 лв. за 1 брой
Джин Савой 0.5 л. Карнобат
Джин Савой 0.5 л. Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 5.15 лв. за 1 брой
Джин Савой 0.2 л. Карнобат
Джин Савой 0.2 л. Карнобат
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 2.33 лв. за 1 брой
Спиртна напитка Текила Савой 0.7 л. Карнобат
Спиртна напитка Текила Савой 0.7 л. Карнобат
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 7.84 лв. за 1 брой