ЕВЪНС Хендсан / Evans Handsan - 5 л.

ЛИЧНА ХИГИЕНА

Всеки, който работи в хранително вкусовата промишленост знае, че носи изцяло отговорността за поддържане на личната си хигиена на високо ниво. Носенето на чисти работни дрехи и шапки е задължително. Трябва да се спазва стриктен хигиенен протокол, съгласно санитарно- хигиенните норми. Известно е, че правилното измиване на ръцете е най-важният фактор за предотвратяване на разпространението на инфекции. Дланта, между пръстите и под ноктите са основните места, на които се размножават бактерии. HANDSAN е предназначен да осигурява личната хигиена на персонала. Съдържа  допълнителни съставки, които подхранват кожата.

СПАЗВАЙТЕ ДОБРА ЛИЧНА ХИГИЕНА:

 • Не носете парфюм и силен грим
 • Не пушете близо до храна
 • Не кашляйте или кихайте над храната
 • Свалете бижутата
 • Избягвайте на докосвате части от лицето си
 • Винаги защитавайте открити рани с подходящи водонепропускащи лепенки

Evans Handsan е алкохолен стерилизиращ и хидратиращ продукт за ръце, подходящ за лична хигиена с високи изисквания: ХВП и болнична хигиена, EN1276; prEN12054. Бързо действие и съхнене, използва се без отмиване. Не оставя петна или лепкав филм по ръцетел Икономичен. Експозиция 15 секунди. Приложим за хигиенните планове на NACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен.

ПРЕДИМСТВА:

 1. За дезинфекция на ръце преди и след приготовление на храна
 2. Унищожава бактериите и бързо се изпарява от кожата
 3. За употреба преди и след измиване на ръцете със сапун
 4. Няма аромат, омекотява кожата

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Нанесете го не разреден по чистите ръце и китките

2. Разтъркайте ръцете, като отделяте специално внимание на местата под ноктите и между пръстите. Търкайте, докато ръцете изсъхнат.

3. Не е нужна употребата на кърпа за подсушаване. Продуктът ще се изпари, оставяйки кожата чиста и свежа

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ

HANDSAN е тестван съгласно ЕN 12054. За 15 секунди унищожава 99.999% от бактериите: Еnetoccocus hirae,эEscherichia coli ‘0157’, Escherichia coli, M.R.S.A., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Staphilococcus aureus, HIV, type 1

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

 1. Винаги четете инструкциите за употреба, преди ползването на препарата
 2. Носете предпазни ръкавици, очила и дрехи винаги, когато е препоръчано.
 3. Желателно е да има добра вентилация, когато се използват химикали.
 4. Винаги изключвайте електрическите уреди, преди да започнете почистването им.
 5. Винаги затваряйте препаратите след употреба. Съхранявайте ги на места, недостъпни за деца.
 6. Винаги носете гумени ръкавици, ако ръцете ви ще бъдат в продължителен контакт с почистващата субстанция

Производител: EVANS VANODINE International Великобритания

Опаковка: 5 л.

Препарат за дезинфекция на ръце – използва се неразреден.  Много икономичен.                 

 Готов за употреба.

« назад