ЕВЪНС Естийм / Evans Est-eem - 5 л.

Повърхностите и уредите, които имат контакт с храна, могат да бъдат заразени с различни бактерии. Не е възможно да се определят спечифичните бактерии при санитаризиране. Следователно трябва да изберете концентрация на препарата, достатъчна да унищожи Pseudomonas aeruginosa, която е и най-издръжлива. Адекватните процедури за почистване и планираното хигиенизиране са важни, но недостатъчни без употребата на специален продукт, като EST-EEM. Той унищожава бактериите и предотвратява разпространението на инфекциите, едновеменно с почистването. За някои повърхности EST-EEM има бърз ефект и при ниска температура. Лабораторните тестове показват, че унищожава грам позитивни и грам негативни бактерии за 60 секунди при температури 5°С и 10°С.

Evans Est-eem е концентрат за почистване и стерилизация на повърхности в контакт с храна: работни плотове, рафтове, оборудване, уреди, хладилници и витрини. Унищожава патогенните микроорганизми, включително: MRSA, HIV, Хепатит Б. EN1276, EN6424, QAP50. Придава блясък, без петна. Без аромат. Съхранява повърхностите. Приложим за ръчно и пенно почистване в хигиенните планове на NACCP и GMP. Ефективен, биоразградим и екотоксичен.

ПРЕДИМСТВА:

 1. Мултифункционален почистващ и дезинфекциращ препарат
 2. Концентрирана формула
 3. Премахва замърсяване и дезинфекцира
 4. Не парфюмиран
 5. Отговаря на всички Британски и Европейски стандарти
 6. Предотватява разпространението на инфекции

УПЪТВАНЕ ЗА НИВОТО НА РАЗРЕЖДАНЕ EST-EEM

Съгласно резултатите от Европейският стандарт BS EN 1276:1997 ние препоръчваме следните нива на разреждане:

ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ: Разреждате 1част EST-EEM в 10 части вода – за силно замърсяване

ПРИ ВЕЧЕ ПОЧИСТЕНА ПОВЪРХНОСТ: Разреждате 1част EST-EEM в 20 части вода - слабо замърсяване

ЗА ПОВЪРХНОСТИ, КОИТО НЯМАТ КОНТАКТ С ХРАНА: Разреждате 1част EST-EEM в 50 части вода - за средно до силно замърсяване

Разреждате 1част EST-EEM в 130 части вода - за ниско ниво на замърсяване.

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

ПЛОТОВЕ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ХРАНА И ДЪСКИ ЗА РЯЗАНЕ

1. Премахнете парченцата храна от повърхността

2. Измийте дъската за рязане на ръка или в машина за миене на

съдове

3. Разредете EST – EEM в съотношени 1/10 части топла вод.

4. Избършете повърхността с чиста и суха кърпа

5. При силно замърсени повърхности или обработка на сурово

месо, риба и др. забършете отново със EST – EEM и изплакнете с вода

6. Оставете да изсъхне или забършете с хартиена кърпа

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

УРЕДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ХРАНА

1. Изключете уреда

2. Премахнете парченцата храна от повърхността

3. Разредете EST – EEM в съотношение 1/10 части топла вода

4. Измийте всички разглобяеми части и забършете останалата част от

уреда. Застопорете острието на уреда за рязане преди всяко почистване.

5. Изплакнете всички части с вода

6. Оставете ги да изсъхнат или забършете с хартиена кърпа

7. Сглобете го отново

БЕН МАРИ, БОЙЛЕРИ, ТОПЛИ ШКАФОВЕ, МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, КОМБИНИРАНИ ФУРНИ, ПОВЪРХНОСТИ ОКОЛО УМИВАЛНИЦИ И ДР.

ВСЕКИДНЕВНО ИЛИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА

1. Изключете захранването

2. Разредете EST – EEM в съотношение 1/50 части топла вода

3. Премахнете парченцата храна от повърхността

4. Използвайте кърпа и забършете всички вътрешни и външни повърхности

5. Оставете ги да изсъхнат.

ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ И СТУДЕНИ СКЛАДОВЕ

МЕСЕЧНО ИЛИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА

1. Изключете захранването

2. Извадете съдържанието

3. Разредете EST – EEM в съотношение 1/20 части топла вода

4. Забършете с кърпа всички вътрешни и външни повърхности

5. Забършете външните врати и дръжки

6. Оставете да изсъхне

7. Включете и изчакайте да достигне необходимата температура. Поставете храната обратно

ХРАНИТЕЛНИ СКЛАДОВЕ, РЕШЕТКИ, ЕТАЖЕРКИ И ШКАФОВЕ

МЕСЕЧНО ИЛИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА

1. Освободете съдържанието на шкафовете и етажерките

2. Отстранете остатъците храна

3. Разредете EST – EEM в съотношение 1/130 части топла вода /в зависимост от нивото на замърсяване/

4. Забършете с кърпа всички вътрешни и външни повърхности

5. Оставете да изсъхне

6. Поставетe обратно съдържанието на шкафовете и етажерките

 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

 1. Винаги четете инструкциите за употреба, преди ползването на препарата
 2. Носете предпазни ръкавици, очила и дрехи винаги, когато е препоръчано.
 3. Желателно е да има добра вентилация, когато се използват химикали.
 4. Винаги изключвайте електрическите уреди, преди да започнете почистването им.
 5. Винаги затваряйте препаратите след употреба. Съхранявайте ги на места, недостъпни за деца.
 6. Винаги носете гумени ръкавици, ако ръцете ви ще бъдат в продължителен контакт с почистващата субстанция

Производител: EVANS VANODINE International Великобритания

Опаковка: 5 л.

Мултифункционален почистващ дезинфектант обезмаслител  за повърхности в контакт с храна. Непарфюмиран.

Разреждане : 1:10 за плотове и уреди за обработка на храна

Разреждане : 1:50 за бен мари, микровълнови печки

Разреждане : 1:20 за хладилници, фризери

Разраждане:  1:130 за складове, етажерки, шкафове

5л. концентрат – 45.12 лв.

цена за литър раб. разтвор: 90 стотинки

18 стотинки

45 стотинки

7 стотинки

« назад