червено вино Каберне Совиньон, 
Малбек и Сира Барик Пойнт 2016г. 
0,75л.Домейн Менада, България
червено вино Каберне Совиньон, Малбек и Сира Барик Пойнт 2016г. 0,75л.Домейн Менада, България
Domaine Menada Barrique Point Cuvee
Цена: 17.99 лв. за 1 брой
бяло вино Шардоне Барик Пойнт 2015г. 0,75л.Домейн Менада, България
бяло вино Шардоне Барик Пойнт 2015г. 0,75л.Домейн Менада, България
Domaine Menada Barrique Point Chardonnay
Цена: 17.99 лв. за 1 брой
Шардоне 2017 г. 0.75 л. Домейн 
Менада, България
Шардоне 2017 г. 0.75 л. Домейн Менада, България
Menada Chardonnay
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Мускат 2017 г. 0.75 л. Домейн 
Менада, България
Мускат 2017 г. 0.75 л. Домейн Менада, България
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Траминер 2017 г. 0.75 л. Домейн 
Менада, България
Траминер 2017 г. 0.75 л. Домейн Менада, България
Menada Traminer
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Вино Розе Менада 2017 г. 0,75 л. 
Домейн Менада, България
Вино Розе Менада 2017 г. 0,75 л. Домейн Менада, България
Menada Rose
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Мерло 2016 г. 0.75 л.Домейн 
Менада, България
Мерло 2016 г. 0.75 л.Домейн Менада, България
Menada Merlot
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Каберне Совиньон 2016 г. 0.75 л. 
Домейн Менада, България
Каберне Совиньон 2016 г. 0.75 л. Домейн Менада, България
Menada Cabernet Sauvignon
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
Червено вино Мавруд 2016 г. 0,75 
л. Домейн Менада, България
Червено вино Мавруд 2016 г. 0,75 л. Домейн Менада, България
* с ДДС 6 бр. в опаковка
Цена: 4.67 лв. за 1 брой
червено вино Полусладко Кадарка 0.75 л. Домейн Менада, България
червено вино Полусладко Кадарка 0.75 л. Домейн Менада, България
Menada Kadarka
Цена: 2.63 лв. за 1 брой
Червено вино Меча Кръв 0,75 л. Домейн Менада, България
Червено вино Меча Кръв 0,75 л. Домейн Менада, България
Menada Bear Blood
Цена: 2.39 лв. за 1 брой
Бяло вино Мускат 0,25 л. Домейн Менада, България
Бяло вино Мускат 0,25 л. Домейн Менада, България
Цена: 1.94 лв. за 1 брой
Бяло вино Траминер 2016 г. 0,25 
л. Домейн Менада, България
Бяло вино Траминер 2016 г. 0,25 л. Домейн Менада, България
Цена: 2.51 лв. за 1 брой
Бяло вино Шардоне 0,25 л. Домейн Менада, България
Бяло вино Шардоне 0,25 л. Домейн Менада, България
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 1.94 лв. за 1 брой
Червено вино Каберне Совиньон 0,250 л. Домейн Менада, България
Червено вино Каберне Совиньон 0,250 л. Домейн Менада, България
* с ДДС 12 бр. в опаковка
Цена: 1.94 лв. за 1 брой