бяло вино Сандански Мискет Хрумки 2016г. 0,75л. Орбелус, България

Лозя: Разположени в хълмистите терени по поречието на р. Струма
Сортове: 100% Сандански Мискет
Вино: Произведено от ръчно набрано и селектирано грозде при максимално щадящи технологични режими и ниски температу
ри
Цена: 14.40 лв. за 1 брой
« назад