био червено вино Хрумки 2013г. 0,75л. Орбелус, България

Orbelus Hrumki

Лозя: Разположени в хълмистите терени по поречието на река Струма.
Реколта: Формировка, осигуряваща ниски добиви, допълнително регулирани до 1 кг/лоза.
Вино: Произведено от ръчно набрано и селектирано грозде при максимално щадящи технологични режими и ниски температури.
Ограничена партида от 7150 бутилки.
Вино със защитено географско указание – Тракийска низина.

Сортове:Марселан, Мурведър, Ранна Мелнишка лоза, Сира

Цена: 14.40 лв. за 1 брой
« назад